Česko-polské pohraničí očima studentů architektury z Ostravy a Opole

21.-22. 11. 2012, FAST VŠB-TUO

Mezinárodní seminář k projektu.


© 2019 VŠB-TU Ostrava