Hranice / Slezské pohraničí

26.-27. 9. 2013, Nová aula VŠB-TUO

Akce byla pořádána v rámci projektu "Škola bez hranic: Česko-polské pohraničí očima studentů architektury z Ostravy a Opole".


© 2019 VŠB-TU Ostrava