Revitalizace Slezského industriálního dědictví

17.-20. 10. 2013

Katedra architektury ve spolupráci s Fakultou architektury Slezské technické univerzity v Gliwicích uspořádala mezinárodní workshop, na kterém se studenti zabývali možnostmi využití objektů, které na české i polské straně zůstaly po ukončení těžby kamenného uhlí.
Workshop probíhal v rámci projektu "Revitalizace slezského industriálního dědictví v pracích českých a polských studentů architektury".


© 2019 VŠB-TU Ostrava