Řešené projekty

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
TL02000071Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru20192021
RPP2019/56Inovace předmětu Nauka o stavbách, praktická teorie20192019
SP2019/150Specifika systémové analýzy urbánní struktury malých měst ČR20192019
SP2019/33Revitalizace hřbitovů, adaptace na současné požadavky a propojení s městem20192019
SP2019/78Dědictví kultury a prostředí historických hřbitovů Českého pohraničí západního Slezska z přelomu 19. a 20. století a jejich modernizace dle zásad nového způsobu pohřbívání.20192019
SP2017/108Smuteční obřadní síně jako prostor komunikace v sekulárním prostředí od druhé poloviny 20. století v Čechách a na Moravě do současnosti20172017
RPP2016/20aktualizace studijního programu Architektura a stavitelství20162018
SP2016/127Stabilizace a podpora rozvoje městských prostorů klasifikovaných dle probíhajících a predikovaných vitálních procesů pomocí urbanisticko-architektonických nástrojů20162016
FRVS2015/10Ochrana a obnova historických objektů - cvičení20152015
FRVS2015/6Profilace předmětu Nauka o stavbách 120152015
SP2015/103Konverze historický industriálních objektů, průmyslových areálů a nalezení nové funkce a reintegrace do městského urbanismu20152015
SP2015/62Tvorba ideových předpokladů pro současnou absolutní kremační architekturu ovlivňující moderní způsoby a etiku pohřbívání založených na žehu20152015
SP2015/79Vitální procesy ve městě a potřeba jejich sledování pro efektivní rozvoj (post-industriálních) sídel na příkladu města Ostravy20152015
FRVS2014/33Profilace předmětu Nauka o stavbách II. a III.20142014
FRVS2014/42Měřící stěna pro malá oběhová čerpadla20142014
FRVS2014/46Ochrana a obnova historických objektů20142014
HS2261402RPG Byty,Špačková,190620142014
IRP/2014/180Inovace ateliérů ateliérové tvorby, kreslení a modelování 20142014
IRP/2014/21Mezinárodní studentský workshop BYDLENÍ 2014/BÝT A BYDLET20142014
IRP/2014/246. ročník mezinárodní konference Architektura v perspektivě a vydání tištěné publikace ke konferenci20142014
SP2014/152Problematika zásad koncepce současných hřbitovů v rámci Evropského pozadí, jejich komplexnost a specifika v oboru architektonizace tvorby20142014
CZ.3.22/3.3.04/13.03619Revitalizace slezského industriálního dědictví v pracích českých a polských studentů architektury20132014
ROZP2013/23Pořádání konferencí a workshopů s mezinárodní účastí20132013
SP2013/154Typologie kulturně-společenských center v Moravskoslezském kraji20132013
SP2013/174Architektura, historie, vývoj, současnost alternativních škol20132013
CZ.1.07/2.4.00/31.0239Cesty na zkušenou20122014
Rozvoj přeshraniční spolupráce vysokých škol v oblasti historické architektury20122014
CZ.3.22/3.3.04/12.03307Škola bez hranic: Česko-polské pohraničí očima studentů architektury z Ostravy a Opole20122013
SP2012/72Východiska pro realizaci a udržitelnost komunitních center na venkově20122012
SP/2010210Digitalizace architektonických památek Slezska20102010
HS226701Spolupráce na organizaci konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2007" v Ostravě20072007

© 2019 VŠB-TU Ostrava