Řešené projekty

Název projektuDigitalizace architektonických památek Slezska
KódSP/2010210
Předmět výzkumuPilotní projekt virtuálního objektu dnes již neexistující nebo degradované architektonické nebo technické památky Slezska na základě průzkumu místa, archivní dokumentace a dobových fotografií. V jednom souboru budou umístěny kopie veškerých dostupných archiválií, dobové dokumentace, fotodokumentace a dokumentace počítačové rekonstrukce objektu a nejbližšího okolí včetně 3D modelu. Tento pilotní projekt bude základem k vytvoření archívu Architektonických a technických památek Slezska, bude chráněn dle zákona č.121/200 Sb. (autorský zákon) a jeho vlastníkem bude VŠB - Technická univerzita Ostrava. Postup řešení: 1) výběr neexistující nebo degradované architektonické nebo technické památky Slezska odbornými pracovníky 226 - katedry architektury 2) analýza místa objektu a eventuálně zbylých konstrukcí 3) pořízení fotodokumentace místa 4) vyhledání a sběr dostupných archiválií a dobové dokumentace a pořízení jejich kopií 5) vytvoření virtuálního modelu objektu za pomocí ArchiCAD13 a Artlantis2 6) digitalizace archiváliií a dobové dokumentace 7) kompletace 8) uveřejnění Časový harmonogram řešení: 02/2010 * výběr objektu k digitalizaci 03/2010 až 05/2010 * vyhledání archiválií, dobové dokumentace, analýzy objektů a okolí, pořízení fotodokumentace 06/2010 až 10/2010 * tvorba virtuálního modelu a digitalizace archiváliií a dobové dokumentace 11/2010 až 12/2010 * publikace výsledku Propojení s OBD: 1) publikace v odborném časopise (I.kategorie - Jneimp) 2) aktivní účast na odborné konferenci s článkem ve sborníku (I.kategorie - D) 3) památkový postup (III.kategorie - N)
Rok zahájení2010
Rok ukončení2010
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelStudent Aleš Ing. arch., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava