Řešené projekty

Název projektuProfilace předmětu Nauka o stavbách II. a III.
KódFRVS2014/33
Předmět výzkumuProjekt profilace předmětu Nauka o stavbách II. a III. je zaměřen na zpřesnění a zdokonalení stávajícího obsahu předmětu, pro který je v novém studijním plánu platném pro obor Architektura a stavitelství vyčleněna vyšší hodinová dotace. Projekt je zaměřen na vyhledání, dokumentaci a prezentaci charakteristických nejvýznamnějších soudobých staveb představujících jednotlivé typologie, kterým se věnují přednášky v předmětu Nauka o stavbách II. a Nauka o stavbách III. Příklady staveb budou uloženy v databázi, která bude veřejně přístupná na webových stránkách katedry architektury. Databáze bude sloužit jako vzorník příkladů doplňujících přednášené učivo a jako zdroj rešerší pro studentské projekty v předmětu Ateliérová tvorba. Medailony staveb budou zpracovány tak, aby mohly zájemcům sloužit i jako průvodce při exkurzi a prohlídce stavby. Součástí projektu budou přednášky pozvaných autorů vybraných staveb, ze kterých bude pořízen záznam, případně prohlídka stavby s jejím autorem přímo na místě (přednáška v terénu).
Rok zahájení2014
Rok ukončení2014
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypProjekty FRVŠ, RPP projekty
ŘešitelŠpačková Eva Ing. arch., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava