Řešené projekty

Název projektuOchrana a obnova historických objektů - cvičení
KódFRVS2015/10
Předmět výzkumuCvičení k předmětu Ochrana a obnova historických objektů pro magisterský stupeň studia oboru Architektura a stavitelství představuje praktickou ukázku nabytých teoretických poznatků. Cílem cvičení je naučit studenty vyrovnat se při projektování památkové obnovy se specifickými problémy historických staveb. Velmi dobrým vodítkem je tu znalost materiálů a stavebních detailů používaných v minulosti. Jde přitom o nehomogenní struktury, jejichž fyzikální a chemické vlastnosti jsou obtížně zaznamenatelné a ještě hůře reprodukovatelné slovem a obrazem. Proto existuje na FAST depozitář stavebních detailů, přístupný kromě badatelů i studentům, kde se lze poučit formálních a materiálových vlastnostech stavebních prvků historických staveb. Výsledkem bude větší a systematičtější zapojení předmětů z depozitáře do výuky předmětu Ochrana a obnova historických staveb a aktualizace internetového materiálu k výuce.
Rok zahájení2015
Rok ukončení2015
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypProjekty FRVŠ, RPP projekty
ŘešitelPeřinková Martina doc. Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava