Vyučované předměty

Seznam předmětů vyučovaných v aktuálním akademickém roce.

KódNázev
226-0005Teorie a estetika architektury
226-0006Ochrana a obnova historických objektů
226-0011Rozšířená výuky kresby I
226-0012Rozšířená výuka kresby II
226-0013Rozšířená výuka kresby III
226-0014Rozšířená výuka kresby IV
226-0021Exkurze I - Ostrava
226-0022Exkurze II - Brno
226-0025Exkurze V - Praha
226-0041Workshop I
226-0042Workshop II
226-0043Workshop III
226-0044Workshop IV
226-0051Expedice I
226-0104Architektonická kompozice I
226-0201Ateliérová tvorba I.
226-0202Ateliérová tvorba II.
226-0215Architektonické kreslení I.
226-0216Nauka o stavbách I.
226-0217Ateliér ZAN I
226-0219Nauka o stavbách II
226-0220Architektonické modelování I
226-0221Dějiny umění
226-0223Ateliérová tvorba III
226-0224Architektonické modelování II
226-0225Architektonické kreslení II
226-0227Ateliérová tvorba IV
226-0228Ateliérová tvorba Va
226-0229Ateliérová tvorba V
226-0230Aplikovaná ekologie
226-0232Bakalářská práce
226-0233Ateliér ZAN II
226-0234Nauka o stavbách III
226-0236Seminář k bakalářské práci
226-0237Dějiny architektury a urbanismu I
226-0238Dějiny architektury a urbanismu II
226-0239Dějiny architektury a urbanismu III
226-0240Dějiny architektury a urbanismu IV
226-0241Dějiny architektury a urbanismu V
226-0242Soudobá architektura
226-0244Urbanismus a územní plánování I
226-0245Urbanismus a územní plánování II
226-0246Zeleň v sídlech
226-0247Dějiny stavitelství a architektury
226-0302Nauka o stavbách
226-0303Ochrana a obnova historických objektů
226-0304Urbanismus a územní plánování
226-0306Teorie architektury a psychologie
226-0309Ateliér architektury I
226-0310Ateliér architektury II
226-0311Ateliér urbanismu I
226-0312Ateliér architektury III
226-0313Ateliér urbanismu II
226-0315Prostorová kompozice architektonických forem
226-0316Zeleň a krajina
226-0317Etika a estetika v architektuře
226-0318Použití materiálu v architektuře
226-0319Ateliér interiéru
226-0320Předdiplomový seminář
226-0321Diplomový projekt

© 2019 VŠB-TU Ostrava