Zaměstnanci

KONTAKTY NA VEDENÍ
doc. Ing. Peřinková Martina, Ph.D.+420 597 321 351
Prof. Ing. arch. Hrůša Petr+420 597 321 323
Ing. arch. Riedlová Kateřina, Ph.D.
Tajemnice katedry (226)
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 902
H 605/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. arch. Frolíková Palánová Klára, Ph.D.
Tajemnice pro vědu a výzkum (226)
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 902
H 605/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Teslíková Markéta
Sekretářka (226)
+420 597 321 939
H 606/2, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Čech Tomáš
Odborný technický spolupracovník - lektor (226)
+420 597 321 926
Ing. arch. Dlábiková Ivona
Interní doktorandka (226)
+420 597 321 926
I 601, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. arch. Frolíková Palánová Klára, Ph.D.
Tajemnice pro vědu a výzkum (226)
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 902
H 605/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

MgA. Gajda Jakub, Ph.D.+420 597 321 903
Doc. Ing. arch. Gürtler Ivan, PhD.+420 597 321 904
Ing.arch. Holubová Martina+420 597 321 926
Ing. arch. Hořínek Jiří+420 597 321 926
I 601
Prof. Ing. arch. Hrůša Petr+420 597 321 323
PhDr. Jung Jiří, Ph.D.
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 902
H 605/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing.arch. Juračka Ondřej
Interní doktorand (226)
+420 597 321 926
I 601
Ing. arch. Jüttnerová Sandra+420 597 321 901
Ing. arch. Krčmář Igor+420 597 321 364
MgA. Novotný Libor, Ph.D.+420 597 321 903
Ing. arch. Osika Roman+420 597 321 926
doc. Ing. Peřinková Martina, Ph.D.+420 597 321 351
Ing. arch. Riedlová Kateřina, Ph.D.
Tajemnice katedry (226)
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 902
H 605/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing.arch. Rosypal Dušan+420 597 321 901
Ing.arch. Rynda Marek
Interní doktorand (226)
+420 597 321 926
I 601, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. arch. Řihák Pavel
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 901
H 601
doc. Mgr. Sibinský Marek, Ph.D.+420 597 321 902
Ing. arch. Slivka Filip
Interní doktorand (226)
+420 597 321 926
I 601, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Doc. Ing. arch. Svatoš Jindřich+420 597 321 905
Ing. Šiřina Petr
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 905
H 607/2, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. arch. Špačková Eva, Ph.D.
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 906
H 607/3, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Teslíková Markéta
Sekretářka (226)
+420 597 321 939
H 606/2, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. arch. Trefil Zdeněk+420 597 321 904
Ing.arch. Václavík Radim
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 901
H 601, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. arch. Videcká Lucie
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 901
H 601, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba


© 2019 VŠB-TU Ostrava