Zaměstnanci

KONTAKTY NA VEDENÍ
doc. Ing. Peřinková Martina, Ph.D.
Vedoucí katedry (226)
Akademický pracovník (226)
Zaměstnanec (209)
+420 597 321 351
H 606/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Prof. Ing. arch. Hrůša Petr
Zástupce vedoucího (226)
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 323
H 606/3, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. arch. Riedlová Kateřina, Ph.D.
Tajemnice katedry (226)
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 902
H 605/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. arch. Frolíková Palánová Klára, Ph.D.
Tajemnice pro vědu a výzkum (226)
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 902
H 605/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Teslíková Markéta
Sekretářka (226)
+420 597 321 939
H 606/2, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Ing. arch. Burešová Tereza
Interní doktorandka (226)
+420 597 321 396
A 205/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. arch. Dlábiková Ivona
Interní doktorandka (226)
+420 597 321 396
A 205/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. arch. Frolíková Palánová Klára, Ph.D.
Tajemnice pro vědu a výzkum (226)
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 902
H 605/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

MgA. Gajda Jakub, Ph.D.
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 903
H 605/2, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Doc. Ing. arch. Gürtler Ivan, PhD.
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 904
H 607/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing.arch. Holubová Martina
Interní doktorandka (226)
+420 597 321 396
A 205/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. arch. Hořínek Jiří
Interní doktorand (226)
+420 597 321 396
A 205/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Prof. Ing. arch. Hrůša Petr
Zástupce vedoucího (226)
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 323
H 606/3, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

PhDr. Jung Jiří, Ph.D.
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 902
H 605/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing.arch. Juračka Ondřej
Interní doktorand (226)
+420 597 321 396
A 205/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. arch. Jüttnerová Sandra
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 901
H 601, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. arch. Krčmář Igor
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 364
H 605/3, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

MgA. Novotný Libor, Ph.D.
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 903
H 605/2, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. arch. Osika Roman
Interní doktorand (226)
+420 597 321 396
A 205/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Peřinková Martina, Ph.D.
Vedoucí katedry (226)
Akademický pracovník (226)
Zaměstnanec (209)
+420 597 321 351
H 606/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. arch. Riedlová Kateřina, Ph.D.
Tajemnice katedry (226)
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 902
H 605/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing.arch. Rosypal Dušan
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 901
H 601, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing.arch. Rynda Marek
Interní doktorand (226)
+420 597 321 396
A 205/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. arch. Řihák Pavel
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 901
H 601, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Mgr. Sibinský Marek, Ph.D.
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 902
H 605/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. arch. Slivka Filip
Interní doktorand (226)
+420 597 321 396
A 205/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Doc. Ing. arch. Svatoš Jindřich
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 905
H 607/2, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Šiřina Petr
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 905
H 607/2, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. arch. Špačková Eva, Ph.D.
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 906
H 607/3, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Teslíková Markéta
Sekretářka (226)
+420 597 321 939
H 606/2, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. arch. Trefil Zdeněk
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 904
H 607/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing.arch. Václavík Radim
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 901
H 601, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. arch. Videcká Lucie
Akademický pracovník (226)
+420 597 321 901
H 601, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba


© 2019 VŠB-TU Ostrava