KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
TJ02000167Stanovení parametrů páteřových tras pro přepravy nadměrných a nadrozměrných nákladů20192021
RPP2019/23Inovace předmětu Software pro dopravní stavby20192019
SP2019/95Posouzení vybraných typů atypických křižovatek z hlediska stavebního a kapacitního20192019
Research of effect of sodium chloride on the degradation of the asphalt layers20182019
HS2271801MěstskáčástPraha-Běchov20182018
HS2271802MěstskáčástPraha-Satali20182018
RPP2016/30Inovace výuky v oblasti projektování pozemních komunikací20162018
SP2016/96Vliv umístění přechodů pro chodce na kapacitu neřízené křižovatky20162016
HS2271401Město Kopřivnice,Mahdalová,134220142014
SP2014/207Ověřování záznamových metod v dopravním průzkumu20142014
NFP22410320094Rozvoj spolupráce vysokých škol v oblastri dopravního stavitelství20132014
SP2013/82Mobilní kamera pro dopravní a stavební průzkum20132013
FRVS2012/928Multimediální studijní pomůcka k ověřování vlečných křivek vozidel20122012
SP2012/134Vlečné křivky návrhového vozidla nadměrné přepravy20122012
SP2011/201Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech20112011
CZ.1.07/2.3.00/09.102Rozvoj moderních inteligentních dopravních systémů20092012
CG911-008-910Vliv geometrie stavebních prvků na bezpečnost a plynulost provozu na okružních křižovatkách a možnost predikce vzniku dopravních nehod20092010
HS227706účastníci semináře,Řezáč,131320082008
HS227801Statutární město Ostrava,Řezáč,131320082008
HS227802Důlní škody STONAVA,Hudeček,131020082008
HS227803Důlní škody Stonava,Řezáč,131320082008
HS227804Stat.město Ostrava, Mahdalová,134220082008
HS227805Stat.město Ostrava, Mahdalová,134220082008
HS227806Stat. město Ostrava, Mahdalová,134220082008
HS227807Eurovia Services - Ing. Cihlářová, 198120082008
HS227808Důlní škody Stonava,Řezáč,131320082008
HS227809Stat. město Ostrava, Mahdalová,134220082008
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0331Zvyšování kvalifikace v oblasti Doprava20062008
HS227601Znalecký posudek gabionové stěny na železniční trati Ostrava Svinov - Opava východ v KÚ Jílešovice.20062006
HS227602Odborné posouzení rozpočtu sanace a stanovení podílu důlních škod koleje č.1 na trati ČD TÚ 2501 Dětmarovice - státní hranice SR v úseku mezi km 326,217 - 328,644, dotčené důlní činností Dolu ČSM ve Stonavě.20062006
CE802110103Informační a řídící pomoc pro regionální nákladní dopravu20012002

© 2019 VŠB-TU Ostrava