Seznam předmětů vyučovaných v aktuálním akademickém roce.

KódNázevOdkaz na www stránky
227-0006Základy stavebního inženýrství
227-0051Dopravní stavitelství
227-0053Městské komunikace a křižovatky
227-0055Železniční stavby
227-0056Projekt Ihttp://fast10.vsb.cz/krajcovic/
227-0057Bakalářská práce
227-0058Dopravní stavby
227-0059Software pro dopravní stavby
227-0060Železniční infrastruktura
227-0061 Stavební stroje a mechanismy
227-0101Železniční svršek a spodek
227-0102Projektování silnic a dálnic
227-0103Pozemní komunikacehttp://fast10.vsb.cz/krajcovic/
227-0104Projekt I
227-0106Projektování stanic a uzlů
227-0108Projekt II
227-0110Diplomový projekt
227-0111Integrované dopravní systémy
227-0202Silniční stavitelstvíhttp://fast10.vsb.cz/krajcovic/
227-0207Dopravní inženýrství I
227-0211Integrované systémy hromadné dopravy
227-0302Modelování dopravního proudu
227-0304Modelování dopravní poptávky
227-0305Inteligentní dopravní systémy I
227-0306Plánování dopravy a obslužnosti území
227-0307Organizace a řízení výstavby dopravních staveb
227-0308Bezpečnost silniční a železniční dopravy
227-0311Lidský faktor v dopravě
227-0312Systémy řízení silniční dopravy
227-0314Procesy přípravy investiční výstavby
227-0316Aktuální trendy v dopravním inženýrství
227-0902Realizace dopravních a liniových staveb
227-0903Inženýrské stavby
227-0904Dopravní a liniové stavby
227-0950Dopravní stavby
227-0954Dopravní inženýrství

© 2018 VŠB-TU Ostrava