Modelování v mechanice 2014 - Ostrava a Kružberk

5.-6. 2. 2014
Mezinárodní vědecká konference, spojená s exkurzí přehradní hráze v Kružberku.


© 2019 VŠB-TU Ostrava