Modelování v mechanice 2015 - Ostrava a Trojanovice

28.-29. 5. 2015
Mezinárodní vědecká konference, spojená s návštěvou Pusteven, sochy Radegasta a Radhoště.


© 2019 VŠB-TU Ostrava