Návštěva TU Dresden

5.-7. 9. 2012, Dresden
Garanti akce: Ing. Bc. Oldřich Sucharda, DiS., Ing. David Mikolášek
Projekt: CZ.1.07/2.3.00/20.0013 - Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO


© 2019 VŠB-TU Ostrava