Vybrané mostní a inženýrské konstrukce

2.-4. 4. 2014
Garant akce: Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/28.0260 - Inovace studijního programu Stavební inženýrství


© 2019 VŠB-TU Ostrava