Výjezd za zahraničním odborníkem

17.-19. 4. 2013, Bratislava
Garant akce: Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.
Projekt: CZ.1.07/2.3.00/20.0013 - Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO


© 2019 VŠB-TU Ostrava