Výpočetní modely mostních konstrukcí

23. 1. 2014
Garanti akce: Ing. David Mikolášek, Ph.D., doc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D., Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.
Projekt: CZ.1.07/2.2.00/28.0260 - Inovace studijního programu Stavební inženýrství


© 2019 VŠB-TU Ostrava