Obrázek

Mezinárodní konference Modelování v mechanice je pravidelně pořádané setkání výzkumných pracovníků z České republiky i zahraničí, které organizují Katedra stavební mechaniky a Katedra konstrukcí Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava. Konference poskytuje prostor pro prezentování a publikování původních vědecko-výzkumných příspěvků, zaměřených na následující tematické okruhy:

 • rozvoj a aplikace numerických metod v mechanice,
 • metody řešení rozsáhlých úloh mechaniky kontinua,
 • numerické modelování statického a dynamického chování betonových, zděných, ocelových, dřevěných a kompozitních stavebních konstrukcí,
 • interakce stavebních konstrukcí s podložím,
 • vliv poddolování na stavební objekty,
 • zatížení a odezva konstrukcí v extrémních podmínkách,
 • sanace, rekonstrukce a zesilování nosných konstrukcí staveb,
 • statika a dynamika stavebních konstrukcí,
 • automatizace inženýrských úloh,
 • mechanika materiálu,
 • nelineární mechanika,
 • lomová mechanika,
 • experimentální ověřování konstrukcí,
 • modelování teplotně namáhaných konstrukcí včetně požární odolnosti.

Aktuální ročník

Mezinárodní konference Modelování v mechanice 2019 se uskuteční v prostorách Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava v termínu 23. a 24. května 2019. Bližší informace jsou uvedeny na stránce aktuálního ročníku.

Předchozí ročníky

Sborníky

2018 2017 2016 2015 2014 2013
m-v-m-2018 Sborník Sborník Sborník Sborník Sborník
 
2012 2011 2010 2009 2008 2007
Sborník Sborník Sborník Sborník Sborník Sborník
 
2006 2005
Sborník Sborník

Fotogalerie

Videogalerie


© 2019 VŠB-TU Ostrava