Obrázek

Mezinárodní konference Modelování v mechanice je pravidelně pořádané setkání výzkumných pracovníků z České republiky i zahraničí, které organizují Katedra stavební mechaniky a Katedra konstrukcí Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava. Konference poskytuje prostor pro prezentování a publikování původních vědecko-výzkumných příspěvků, zaměřených na následující tematické okruhy:

 • rozvoj a aplikace numerických metod v mechanice,
 • metody řešení rozsáhlých úloh mechaniky kontinua,
 • numerické modelování statického a dynamického chování betonových, zděných, ocelových, dřevěných a kompozitních stavebních konstrukcí,
 • interakce stavebních konstrukcí s podložím,
 • vliv poddolování na stavební objekty,
 • zatížení a odezva konstrukcí v extrémních podmínkách,
 • sanace, rekonstrukce a zesilování nosných konstrukcí staveb,
 • statika a dynamika stavebních konstrukcí,
 • automatizace inženýrských úloh,
 • mechanika materiálu,
 • nelineární mechanika,
 • lomová mechanika,
 • experimentální ověřování konstrukcí,
 • modelování teplotně namáhaných konstrukcí včetně požární odolnosti.

Aktuální ročník

Mezinárodní konference Modelování v mechanice 2019 se uskuteční v prostorách Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava v termínu 23. a 24. května 2019. Bližší informace jsou uvedeny na stránce aktuálního ročníku.

Předchozí ročníky

Sborníky

2017 2016 2015 2014 2013 2012
Sborník Sborník Sborník Sborník Sborník Sborník
 
2011 2010 2009 2008 2007 2006
Sborník Sborník Sborník Sborník Sborník Sborník
 
2005
Sborník

Fotogalerie

Videogalerie


© 2019 VŠB-TU Ostrava