Mezinárodní konference Spolehlivost konstrukcí je pravidelně pořádané setkání výzkumných pracovníků z České republiky i zahraničí, které organizují Katedra stavební mechaniky a Katedra konstrukcí Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava. Konference poskytuje prostor pro prezentování a publikování původních vědecko-výzkumných příspěvků, zaměřených na následující tematické okruhy:

 • spolehlivostní a pravděpodobnostní úlohy ve stavební mechanice,
 • obecné požadavky na spolehlivost konstrukcí,
 • identifikace, kvantifikace a modelování nejistot,
 • zatížení stavebních konstrukcí a jejich extrémní účinky,
 • modelování odolnosti konstrukce,
 • mimořádné návrhové situace,
 • časově závislá spolehlivost konstrukcí a jejich životnost,
 • Bayesův přístup k modelování spolehlivosti konstrukcí,
 • spolehlivost konstrukčních systémů,
 • robustnost konstrukcí,
 • spolehlivostní analýza s využitím náhodných polí,
 • normativní pravidla pro hodnocení spolehlivosti konstrukcí,
 • hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí,
 • analýza a hodnocení rizik,
 • hodnocení spolehlivosti konstrukcí v soudním inženýrství.

Aktuální ročník

Mezinárodní konference Spolehlivost konstrukcí 2018 se uskuteční v prostorách Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava v termínu 24. a 25. května 2018. Bližší informace jsou uvedeny na stránce aktuálního ročníku.

Předchozí ročníky

Sborníky

2016          
Sborník

Fotogalerie

Videogalerie


© 2019 VŠB-TU Ostrava