Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás jménem organizačního výboru pozvat na první ročník mezinárodní konference "Spolehlivost konstrukcí", která se uskuteční ve dnech

24.-25. 5. 2018

v areálu Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava v Ostravě-Porubě.

Mezinárodní konference Spolehlivost konstrukcí je setkání výzkumných pracovníků z České republiky i zahraničí, které organizuje Katedra stavební mechaniky Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava. Konference poskytuje prostor pro prezentování a publikování původních vědecko-výzkumných příspěvků, zaměřených na následující tematické okruhy:

 • spolehlivostní a pravděpodobnostní úlohy ve stavební mechanice,
 • obecné požadavky na spolehlivost konstrukcí,
 • identifikace, kvantifikace a modelování nejistot,
 • zatížení stavebních konstrukcí a jejich extrémní účinky,
 • modelování odolnosti konstrukce,
 • mimořádné návrhové situace,
 • časově závislá spolehlivost konstrukcí a jejich životnost,
 • Bayesův přístup k modelování spolehlivosti konstrukcí,
 • spolehlivost konstrukčních systémů,
 • robustnost konstrukcí,
 • spolehlivostní analýza s využitím náhodných polí,
 • normativní pravidla pro hodnocení spolehlivosti konstrukcí,
 • hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí,
 • analýza a hodnocení rizik,
 • hodnocení spolehlivosti konstrukcí v soudním inženýrství.

Cílem konference je prohloubit spolupráci mezi vědeckými pracovníky a doktorandy z tuzemských i zahraničních vysokých škol a vědeckých pracovišť, kteří se ve své vědecké činnosti zaměřují na výše uvedené oblasti stavební mechaniky.

Vybrané příspěvky budou publikovány ve Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, který je členem Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Seznam zřizuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, která je odborným a poradním orgánem vlády České republiky vlády ČR. V současné době probíhá schvalovací proces žádosti o zařazení do databáze Scopus.

Konference se uskuteční pod záštitou prof. Ing. Radima Čajky, CSc., děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Podrobnosti spojené s přihlášením na konferenci a pokyny pro vypracování příspěvků jsou uvedeny níže.

Za organizační výbor konference
doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
vedoucí Katedry stavební mechaniky, Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava

Vědecký výbor konference

 • prof. Ing. Radim Briš, CSc., VŠB - TU Ostrava,
 • doc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D., VŠB - TU Ostrava,
 • prof. Ing. Radim Čajka, CSc., VŠB - TU Ostrava,
 • prof. Dr.-Ing. Dimitris Diamantidis, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH Regensburg), Germany,
 • Ing. Michal Drahorád, Ph.D., ČVUT v Praze,
 • prof. Ing. Drdácký Miloš, DrSc., dr. h. c., ÚTAM AV ČR,
 • prof. Ing. Ludovít Fillo, Ph.D., STU v Bratislavě,
 • doc. Ing. Petr Frantík, Ph.D., VUT v Brně,
 • prof. Ing. Jaroslav Halvoník, PhD., STU v Bratislavě,
 • prof. Ing. Milan Holický, DrSc., ČVUT v Praze,
 • doc. Ing. Petr Janas, CSc., VŠB - TU Ostrava,
 • prof. Ing. Norbert Jendželovský, Ph.D., STU v Bratislavě,
 • prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D., ČVUT v Praze,
 • doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D., VUT v Brně,
 • prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D., VUT v Brně,
 • prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc., VUT v Brně,
 • doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D., VŠB - TU Ostrava,
 • doc. Ing. Eva Kormaníková, Ph.D., TU v Košicích,
 • doc. Ing. Kamila Kotrasová, Ph.D., TU v Košicích,
 • prof. Ing. Juraj Králik, Ph.D., STU v Bratislavě,
 • doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D., VŠB - TU Ostrava,
 • doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D., VŠB - TU Ostrava,
 • doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D., VŠB - TU Ostrava,
 • Assoc. Prof. Eng. Izabela Major, PhD., Czestochowa University of Technology, Poland,
 • Assoc. Prof. Eng. Maciej Major, PhD., Czestochowa University of Technology, Poland,
 • doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., Kloknerův ústav, ČVUT Praha,
 • doc. Ing. Pavol Marton, PhD., STU v Bratislavě,
 • prof. Ing. Alois Materna, CSc. MBA, VŠB - TU Ostrava a ČKAIT,
 • prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc., Žilinská univerzita v Žilině,
 • prof. Ing. Milan Moravčík, CSc., Žilinská univerzita v Žilině,
 • doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc., VŠB - TU Ostrava,
 • prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc., VUT v Brně,
 • Assoc. Prof. Eng. Tomasz Ponikiewski, PhD., Silesian University of Technology, Gliwice, Poland,
 • doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., ÚTAM AV ČR a VŠB - TU Ostrava,
 • doc. Ing. Martin Psotný, PhD., STU v Bratislavě,
 • Dr.h.c. prof. Ing. Ján Ravinger, DrSc., STU v Bratislavě,
 • doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D., VUT v Brně a ÚFM AV ČR,
 • doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D., ČVUT v Praze,
 • prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc., ČVUT v Praze,
 • prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc., VUT v Brně,
 • doc. Ing. Katarína Tvrdá, PhD., STU v Bratislavě,
 • prof. Ing. Josef Vičan, CSc., Žilinská univerzita v Žilině,
 • prof. Ing. Miroslav Vořechovský, Ph.D., VUT v Brně.

Přihlášky

Závazné přihlášky (ke stažení zde) zasílejte elektronickou poštou do 30. 4. 2018 na adresu carmen.janikova@vsb.cz.

Konferenční poplatek

Konferenční poplatek činí 4000 CZK včetně DPH (150 EU) a obsahuje registrační balíček, sborník, obědy, občerstvení, konferenční večeři a ubytování. Pro Ph.D. studenty lze uplatnit 50% slevu. Při využití tohoto zvýhodněného konferenčního poplatku lze publikovat jako autor či spoluautor pouze 1 konferenční příspěvek.

Způsob platby

Pokyny k platbě budou zaslány obratem po přijetí závazné přihlášky e-mailem spolu s variabilním symbolem. Platba musí být provedena v CZK bankovním převodem a to nejpozději do 11. 5. 2018.

Zrušení platby

Po 11. 5. 2018 již platbu nelze vrátit, je ale možno vyslat náhradníka.

Podklady pro vypracování příspěvku

Podklad pro vypracování rozšířeného abstraktu (max. 2 strany) ke stažení zde.

Podklad pro vypracování plného znění příspěvku na CD (rozsah není omezen) ke stažení zde.

Termín pro zasílání příspěvků

Příspěvky (rozšířený abstrakt a plné znění) pro uveřejnění ve sborníku zasílejte nejpozději do 11. 5. 2018 na adresu lenka.lausova@vsb.cz.

Adresa organizačního výboru konference

Katedra stavební mechaniky
Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba
Česká republika


© 2019 VŠB-TU Ostrava