Řešené projekty

Webové stránky projektů

Přehled všech projektů

Název projektuAplikace nové generace pravděpodobnostních metod pro posuzování bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí
KódGA103/01/1410
Předmět výzkumuRozvoj výpočetní techniky a poznatku z oblasti spolehlivosti konstrukcí přibližují kvalitativní změny procesu navrhovaní nosných konstrukcí včetně posudku jejich bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti. V rámci projektu GA ČR byla v minulých letech navržena pravděpodobnostní koncepce posuzování spolehlivosti nazvaná SBRA (Simulation-based Reliability Assessment). Tato koncepce byla rozpracována teoreticky i z hlediska budoucího uplatnění v projekční praxi. Předmětem navrženého projektu je rozšíření metody SBRA třemi směry: (a) Metoda SBRA bude podrobně rozpracována z hlediska vyjádření spolehlivosti konstrukce jako funkce času po dobu provozu konstrukce z hlediska vývoje jednotlivých složek zatížení a jejich interakce, ke korozi, k degradaci materiálu a k dalším podobným vlivům vedoucím k akumulaci poškození, jakož i z hlediska kontrol konstrukce, plánování oprav, rekonstrukcí a přehodnocení procesu poškození s použitím Bayesovy methody apod..
Rok zahájení2001
Rok ukončení2003
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypStandardní projekty
ŘešitelJanas Petr doc. Ing., CSc.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=GA103%2F01%2F1410

© 2019 VŠB-TU Ostrava