Řešené projekty

Webové stránky projektů

Přehled všech projektů

Název projektuRozvoj a aplikace pravděpodobnostních metod využívajících simulační techniku pro posuzování spolehlivosti a funkčnosti konstrukcí a stavebních součástí
KódGA103/04/1451
Předmět výzkumuPředmětem navrženého výzkumného projektu je další rozvinutí a prohloubení metody SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment) dokumentované v knize [1] a v cca 260 referátech publikovaných šedesáti autory do současnosti (viz www.noise.cz/SBRA).Pozornos t bude zaměřena na (a) aplikaci náhodně proměnných veličin vyjádřených ne-parametrickým rozdělením, (b) vyjádření zatížení jedno- či vícekomponentními křivkami trvání zatížení a na rozbor kombinací jedno- a vícekomponentních účinků zatíženízaložený na AP T a MLE přístupech (Arbitrarz Point-in-Time a Maximum Load Effects), (c) na definice Referenčních hodnot uplatněných ve výpočtu pravděpodobnosti poruchy založeném na simulační technice, (d) na posudek bezpečnosti, použitelnosti atrvanlivosti konstrukčníc h prvků, dílců a jednoduchých konstrukcí, (e) na základní principy posudku spolehlivosti konstrukčních systémů a na vývoj odpovídajícího softwaru dovolujícího aplikovat posudek spolehlivosti staticky neurčitých soustav.
Rok zahájení2004
Rok ukončení2006
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypStandardní projekty
ŘešitelLokaj Antonín doc. Ing., Ph.D.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=GA103%2F04%2F1451

© 2019 VŠB-TU Ostrava