Řešené projekty

Webové stránky projektů

Přehled všech projektů

Název projektuSpolehlivost ocelových výztuží dlouhých důlních děl
KódGA105/01/0783
Předmět výzkumuOcelové výztuže představují v ČR i v zahraničí rozhodující výztužní prvek používaný v dlouhých důlních dílech a často i při zabezpečení podzemních děl. Pro jejich navrhování se v praxi dobře osvědčila a v ČR se úspěšně používá tzv. empiricko-analytická metoda. Tato metoda se více než 10 let nerozvíjí, přestože došlo k řadě technických a legislativních změn a k revolučním skokům ve výpočetní technice, která umožňuje aplikovat v minulosti nepředpokládané postupy. Současné aplikované postupy jsou již částečně překonané a částečně neodpovídají podmínkám, pro které byly koncipovány. Cílem projektu je rozvinout a zdokonalit existující a využívanou empiricko-analytickou metodu pro dimenzování ocelové výztuže dlouhých důlních děl, křížů a odboček zejména pro podmínky ostravsko-karvinského revíru při využití simulačních programů metody Monte-Carlo.
Rok zahájení2001
Rok ukončení2003
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypStandardní projekty
ŘešitelJanas Petr doc. Ing., CSc.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=GA105%2F01%2F0783

© 2019 VŠB-TU Ostrava