Řešené projekty

Webové stránky projektů

Přehled všech projektů

Název projektuSpolehlivost ocelových výztuží dlouhých důlních děl při rázovém zatížení
KódGA105/04/0458
Předmět výzkumuOcelová oblouková výztuž je rozhodující výztužní prvek, používaný v dlouhých důlních dílech. Pro její navrhování se v praxi dobře osvědčila a používá se tzv. empiricko-analytická metoda. Je aplikována při statickém zatížení výztuže a je podkladem prostan ovení jejího zatížení. Při vzniku důlních otřesů je v postiženém důlním díle výztuž zatížena dynamicky - rázově. Dochází přitom k uvolňování značného množství energie, kumulované v okolním horninovém masivu. Na ocelových výztužích se přitom projevujíznač né deformace, které často podstatně mění původní tvar konstrukce. Analýze a řešení spolehlivosti výztuže chodeb při rázovém zatížení se zatím příliš velká pozornost nevěnovala. Cílem grantového projektu je vyvinout metodu, umožňující posuzovatspolehlivos t ocelových výztuží dlouhých důlních děl při rázovém zatížení. Řešení umožní aplikované výztuže posuzovat a porovnávat dle přetvářné energie, kterou jsou schopny absorbovat při rázovém zatížení při zachování funkčnosti díla.
Rok zahájení2004
Rok ukončení2006
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypStandardní projekty
ŘešitelJanas Petr doc. Ing., CSc.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=GA105%2F04%2F0458

© 2019 VŠB-TU Ostrava