Řešené projekty

Webové stránky projektů

Přehled všech projektů

Název projektuSpolehlivost ocelových výztuží dlouhých důlních děl při rázovém zatížení
KódGA105/04/0458
Předmět výzkumuOcelová oblouková výztuž je rozhodující výztužní prvek, používaný v dlouhých důlních dílech. Pro její navrhování se v praxi dobře osvědčila a používá se tzv. empiricko-analytická metoda. Je aplikována při statickém zatížení výztuže a je podkladem prostan ovení jejího zatížení. Při vzniku důlních otřesů je v postiženém důlním díle výztuž zatížena dynamicky - rázově. Dochází přitom k uvolňování značného množství energie, kumulované v okolním horninovém masivu. Na ocelových výztužích se přitom projevujíznač né deformace, které často podstatně mění původní tvar konstrukce. Analýze a řešení spolehlivosti výztuže chodeb při rázovém zatížení se zatím příliš velká pozornost nevěnovala. Cílem grantového projektu je vyvinout metodu, umožňující posuzovatspolehlivos t ocelových výztuží dlouhých důlních děl při rázovém zatížení. Řešení umožní aplikované výztuže posuzovat a porovnávat dle přetvářné energie, kterou jsou schopny absorbovat při rázovém zatížení při zachování funkčnosti díla.
Rok zahájení2004
Rok ukončení2006
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypStandardní projekty
ŘešitelJanas Petr doc. Ing., CSc.

© 2018 VŠB-TU Ostrava