Řešené projekty

Webové stránky projektů

Přehled všech projektů

Název projektuOcelová výztuž dlouhých důlních a podzemních děl při mimořádných zatíženích
KódGA105/08/1562
Předmět výzkumuCílem projektu je zpracovat metodiku pro statickou analýzu ocelových obloukových výztuží dlouhých důlních a podzemních děl v podmínkách, kdy vlivem mimořádných zatížení dochází k velkým deformacím těchto ýztuží. Metodika bude na prutových konstrukcích respektovat kontakt výztuže s horninou (aktivní a pasivní síly, jednostranné vazby), vliv změny tvaru oblouku řádově srovnatelnou s jeho velikostí a změnu tvaru průřezových charakteristik profilů a fyzikálně nelineární chování materiálu vycházející z vlastností zjištěných laboratorních zkoušek. Změna tvaru průřezu a fyzikální nelinearita bude řešena odvozením tzv. křivek náhradní ohybové tuhosti profilu, které jsou funkcí vnitřních sil. Ty budou odvozeny s využitím modelování metodou konečných prvkú a verifikovány srovnáním výsledků výpočtů s výsledky jednoduchých experimentů (ohybových zkoušek). Vytvořená metodika bude zpracována do podoby specializovaného software aplikovatelného na běžně dostupné výpočetní technice. Analýza mimořádných zatížení výztuže dlouhých důlních děl, případně i podzemních děl, pomůže řešit a zvládat anomální projevy horských tlaků. Řešená problematika, mající charakter základního výzkumu, tak přispěje k řešení bezpečnostních otázek hornictví podzemního stavitelství.
Rok zahájení2008
Rok ukončení2010
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypStandardní projekty
ŘešitelJanas Petr doc. Ing., CSc.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=GA105%2F08%2F1562

© 2019 VŠB-TU Ostrava