Řešené projekty

Webové stránky projektů

Přehled všech projektů

Název projektuNumerické geometricky nelineární řešení rovinných prutových konstrukcí
KódSP/2010156
Předmět výzkumuPředmětem řešení projektu je numerické geometricky nelineární řešení rovinných prutových konstrukcí, předpokládají se deformace srovnatelné s rozměry konstrukce. Řešení bude prováděno pomocí obecné deformační metody a iteračního postupu výpočtu. Zvláštní pozornost bude věnována staticky neurčitým obloukům, u kterých bude zkoumána závislost velikosti zatížení na vznikajících deformacích, přičemž oblouk bude zatěžován různými typy zatížení. Téma projektu odpovídá tématu doktorské disertační práce zúčastněné studentky Ing. Randýskové - nelineární řešení rovinných prutových soustav obecnou deformační metodou s využitím principu jednotkových momentů. Harmonogram řešení: 01-06/2010 Zpracování metodiky řešení 06-09/2010 Vytvoření počítačového programu implementujícího metodiku 09-10/2010 Provádění řešení příkladů pomocí vytvořeného programu 11-12/2010 Vypracování závěrečné zprávy 01-12/2010 Průběžné verbální a neverbální výstupy (příspěvky, články apod.)
Rok zahájení2010
Rok ukončení2010
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelKoubová Lenka Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava