Řešené projekty

Webové stránky projektů

Přehled všech projektů

Název projektuNumerické modelování detailů objektů energetického průmyslu
KódSP2011/74
Předmět výzkumuPředmětem řešení projektu je vytvoření výpočetních modelů vybraných konstrukčních detailů stavebních objektů energetického průmyslu a sledování vlivu způsobu modelování těchto detailů na celkové chování příslušných konstrukcí. Konkrétně se předpokládá vytvoření výpočetních modelů chladící věže, případně některých dalších souvisejících konstrukcí. Řešeny budou detaily uložení a otvory v konstrukci. Uvažovány budou případy lineárně pružného a pružno-plastického materiálu (Chen-Chen, Willam-Warnke atd.). Bude studováno chování konstrukcí při statickém zatížení a dále budou sledovány dynamické vlastnosti konstrukcí. Dosažené výsledky výpočtů budou srovnány s daty dostupnými v literatuře a s výsledky zjednodušených analytických výpočtů. Harmonogram řešení: 01-03/2011 Analytické výpočty 04-07/2011 Modelování a analýza detailů konstrukcí MKP 08-11/2011 Výpočetní analýzy modelů konstrukcí 12/2011 Závěrečné vyhodnocování výsledků
Rok zahájení2011
Rok ukončení2011
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelMikolášek David Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava