Řešené projekty

Webové stránky projektů

Přehled všech projektů

Název projektuTeoretický výzkum statického působení vícepodlažních konstrukcí z panelů na bázi dřeva
KódSP2012/99
Předmět výzkumuV současné době se v ČR a v okolních zemích budují vícepodlažní obytné domy z materiálů na bázi dřeva zpravidla do výšky nejvýše čtyř podlaží. Výstavba objektů o více podlažích byla dosud v ČR omezována zejména z důvodů požární bezpečnosti. V současné době je již možné pětipodlažní objekty budovat, v ČR ovšem podobný objekt nevznikl. Výhodou objektů z materiálů na bázi dřeva, zejména těch, které jsou budovány pomocí panelů, jsou dobré tepelně-technické vlastnosti. Další výhodou je skutečnost, že dřevo, které se v konstrukčních prvcích využívá, je recyklovatelný materiál z přírodních zdrojů. K dalším výhodám patří výhodné chování při seismickém zatížení (dobrá disipace energie). K nevýhodám těchto konstrukcí patří především jejich nízká prostorová tuhost, která souvisí s vlastnostmi dřeva a vlastnostmi používaných spojů. Tento problém je ještě výraznější u vícepodlažních objektů a musí být vhodným způsobem řešen. Předmětem projektu je proto hledání nejvhodnějšího konstrukčního systému takových objektů, zejména vyřešení vhodné polohy a podoby ztužujícího jádra a řešení vodorovných konstrukcí. Během řešení projektu budou sestaveny výpočetní modely možných variant pětipodlažní panelové konstrukce. Budou srovnávány jejich statické vlastnosti a bude nejpříznivější varianta na základě tuhosti konstrukce, velikostí vnitřních sil a deformací a na základě užitných vlastností (zejména využitelné plochy v objektu). Předběžně budou studovány i jejich vlastnosti při dynamickém zatížení. Harmonogram řešení: 01-02/2012 příprava modelů 03-05/2012 numerické analýzy modelů, vyhodnocování výsledků 06-08/2012 úpravy výpočetních modelů na základě předchozích výsledků, analýzy upravených modelů 09-12/2012 prezentace výsledků
Rok zahájení2012
Rok ukončení2012
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelMikolášek David Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava