Řešené projekty

Webové stránky projektů

Přehled všech projektů

Název projektuExperimentální ověřování chování staticky neurčité ocelové konstrukce za požáru
KódSP2012/100
Předmět výzkumuPředmětem řešení projektu je zkoumání chování staticky neurčitých ocelových konstrukcí za požáru. Staticky neurčité konstrukce zatížené rostoucí teplotou nelze počítat jednoduchým způsobem jako dílčí prvky a je třeba pro výpočet použít pokročilejších výpočetních programů a postupů. Teoretické výpočty modelů konstrukcí je vhodné doplnit experimenty. Projekt bude zaměřen zejména na experimentální metody měření deformací a následné vyhodnocení napjatosti ocelové konstrukce za rostoucí teploty. Měření budou probíhat v tepelně technické komoře na FBI za použití přístrojů z laboratoře SIMD (CPIT). K těmto experimentům je nutné provést nákup termočlánků a speciálních tenzometrů do vysokých teplot. Výsledky z měření budou následně vyhodnocovány a zpracovány. Harmonogram řešení projektu: 01-03/2012 Zpracování výchozích teoretických předpokladů, příprava a nákup měřícího zařízení 04-08/2012 Experimenty – měření deformací ocelové konstrukce za rostoucí teploty 09-10/2012 Vyhodnocení výsledků 11-12/2012 Vypracování závěrečné zprávy
Rok zahájení2012
Rok ukončení2012
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelLausová Lenka Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava