Řešené projekty

Webové stránky projektů

Přehled všech projektů

Název projektuNumerické modelování svařovaných T a K-styčníků
KódSP2012/135
Předmět výzkumuV dnešní době se pro výstavbu halových objektů a pro překlenutí velkých rozponů s výhodou využívají příhradové vazníky i příhradové rámové konstrukce z dutých průřezů, především pro jejich estetický vzhled a příznivé statické působení (dvojose symetrický průřez, zkrácení vzpěrných délek, dosažení požadované únosnosti při zachování subtilnosti konstrukce). Problematické u takových konstrukcí je řešení jejich styčníků. Norma popisuje postup výpočtu pouze pro základní typy styčníků a jejich základní typy namáhání a případy porušení. Tyto postupy jsou však komplikované a obtížně kontrolovatelné. Předmětem této práce je využití poznatků získaných během řešení předcházejícího projektu, zaměřeného na modelování jednoduchého svařovaného T styčníku z dutých ocelových profilů. Tento model byl zatím v mnoha ohledech zjednodušený, proto je cílem nového projektu prohlubování znalostí v oblasti numerického modelování ocelových svařovaných styčníků, další rozvíjení a zpřesňování jednoduchého modelu T styčníku a zkoumání účinků různých faktorů na chování tohoto typu styčníku (např. zatížení pásového prutu tahem či tlakem, modelování svaru na kontaktu obou profilů, apod.). Dále pak budou řešeny další typy styčníků, včetně styčníků více prutových, např. typu K. Všechny získané poznatky budou využívány pro vytvoření zjednodušených, ale stále dostatečně výstižných modelů v MKP programech běžně dostupných v inženýrské praxi, případně pro návrh změn či doporučení pro navrhování nebo modelování různých typů styčníků.
Rok zahájení2012
Rok ukončení2012
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelMachalová Anežka Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava