Řešené projekty

Webové stránky projektů

Přehled všech projektů

Název projektuExperimentální ověření vybraných výpočetních modelů z oboru stavební dynamiky
KódSP2014/191
Předmět výzkumuCílem řešeného projektu bude experimentální vyšetřování kmitání vybraných konstrukcí, tvorba jejich modelů a analýza samobuzených vibrací štíhlých prutů se dvěma stupni volnosti. Řešení pohybových rovnic bude založeno na analytických a numerických metodách. Bude řešeno kmitání konstrukcí s jedním a více stupni volnosti a samobuzené kmitání nosníku se dvěma stupni volnosti, které jsou vzájemně vázány gyroskopicky. Přínosem projektu bude především příspěvek studenta k sestavení unikátního souboru experimentálních hodnot aeroelastických koeficientů (v aerodynamickém tunelu) na neaerodynamických profilech s různým štíhlostním parametrem a srovnání s analytickým řešením v uzavřeném tvaru, popřípadě s numerickým řešením v časové oblasti. Přínosem bude i příspěvek ke tvorbě nových nebo vylepšení existujících výpočetních postupů a jednotného „interface“ vytvořené v programovacím systému Matlab, které pro danou problematiku postrádáme. Experiment bude probíhat v aerodynamickém tunelu CE v Telči, popřípadě v dynamické laboratoři ÚTAM (v rámci smlouvy o spolupráci mezi FAST a ÚTAM z listopadu 2013).
Rok zahájení2014
Rok ukončení2014
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelKrejsa Martin doc. Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava