Řešené projekty

Webové stránky projektů

Přehled všech projektů

Název projektuTvorba studijních materiálů v rámci inovace předmětů Pružnost a plasticita II a Algoritmizace inženýrských úloh I a II
KódRPP2016/21
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na inovaci tří předmětů stávajícího studijního programu Stavební inženýrství oboru Konstrukce staveb: * Pružnost a plasticita II, * Algoritmizace inženýrských výpočtů, * Algoritmizace inženýrských výpočtů II. Tyto inovované předměty mohou být využívány nejenom studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia, ale také posluchači univerzity třetího věku a jiných neziskových programů celoživotního vzdělávání. V předmětu Pružnost a plasticita II se studenti seznamují se základy matematické teorie pružnosti: základními veličinami a rovnicemi, nejběžnějšími typy zjednodušených úloh (např. nosné stěny, desky a skořepiny) a vybranými metodami jejich řešení (např. metoda sítí, variační metody, energetické principy). Absolvováním předmětu studenti získají výchozí znalosti o principech a metodách stavební mechaniky, které jsou aplikovány v normativních předpisech pro navrhování konstrukcí. Předmět Algoritmizace inženýrských úloh je zaměřen na pokročilé využití výpočetní techniky pro účely inženýrských úloh a na prohloubení teoretických základů v oblasti stavební mechaniky. Předpokladem je znalost práce s výpočetní technikou z hlediska uživatele, základy práce s tabulkovými procesory, základy numerické matematiky a programování. Absolvent kurzu získá: * znalosti k využití programového systému Matlab pro tvorbu inženýrských aplikací, * dovednosti k zvládnutí základních metod numerické matematiky a jejich uplatnění při řešení úloh stavební mechaniky, * prohloubení znalostí programování a tvorby algoritmů. Předmět Algoritmizace inženýrských úloh II navazuje na předmět Algoritmizace inženýrských úloh a je zaměřen na využití výpočetní techniky pro účely tvorby pokročilejších algoritmů z oblasti stavební mechaniky a jejich aplikace v programovém prostředí Matlab nebo Delphi.
Rok zahájení2016
Rok ukončení2018
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypProjekty FRVŠ, RPP projekty
ŘešitelKrejsa Martin doc. Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava