Řešené projekty

Webové stránky projektů

Přehled všech projektů

Název projektuPravděpodobnostní modelování trvanlivosti železobetonových konstrukcí s uvážení spolupůsobení karbonatace, chloridů a mechanického zatížení
Kód18-07949S
Předmět výzkumuNavrhovaný projekt je zaměřen na vývoj a zdokonalení metodologie pro posouzení trvanlivosti železobetonových konstrukcí tak, aby bylo možno ji efektivně využívat. V popředí zájmu je vliv spolupůsobení karbonatace, chloridů a mechanického poškození na riziko koroze ocelové výztuže. Vliv výše uvedených jevů bude zkoumán s ohledem na konstrukce v mírném podnebném pásu, kde jsou dopravní stavby vystaveny působení chloridů např. z rozmrazujících prostředků a karbonataci betonu, která současně probíhá díky přítomnosti oxidu uhličitého v ovzduší. Laboratorní experimenty jsou zaměřeny na iniciaci koroze výztuže a vliv chloridů s ohledem na karbonataci. Experimenty prováděné in-situ budou zahrnovat stanovování míry depozice a penetrace chloridů. Zpracována a využita bude také rozsáhlá databáze chloridových profilů měřených na exponovaných mostech různého stáří. Taková kombinace výsledků experimentů umožní úpravu a zefektivnění výpočetních modelů a metodologie pro plně pravděpodobnostní odhad životnosti ať již stávajících nebo nově plánovaných konstrukcí.
Rok zahájení2018
Rok ukončení2020
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypStandardní projekty
ŘešitelKonečný Petr doc. Ing., Ph.D.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=18-07949S

© 2019 VŠB-TU Ostrava