Řešené projekty

Webové stránky projektů

Přehled všech projektů

Název projektuPravděpodobnostní modelování trvanlivosti železobetonových konstrukcí s uvážení spolupůsobení karbonatace, chloridů a mechanického zatížení
Kód18-07949S
Předmět výzkumuNavrhovaný projekt je zaměřen na vývoj a zdokonalení metodologie pro posouzení trvanlivosti železobetonových konstrukcí tak, aby bylo možno ji efektivně využívat. V popředí zájmu je vliv spolupůsobení karbonatace, chloridů a mechanického poškození na riziko koroze ocelové výztuže. Vliv výše uvedených jevů bude zkoumán s ohledem na konstrukce v mírném podnebném pásu, kde jsou dopravní stavby vystaveny působení chloridů např. z rozmrazujících prostředků a karbonataci betonu, která současně probíhá díky přítomnosti oxidu uhličitého v ovzduší. Laboratorní experimenty jsou zaměřeny na iniciaci koroze výztuže a vliv chloridů s ohledem na karbonataci. Experimenty prováděné in-situ budou zahrnovat stanovování míry depozice a penetrace chloridů. Zpracována a využita bude také rozsáhlá databáze chloridových profilů měřených na exponovaných mostech různého stáří. Taková kombinace výsledků experimentů umožní úpravu a zefektivnění výpočetních modelů a metodologie pro plně pravděpodobnostní odhad životnosti ať již stávajících nebo nově plánovaných konstrukcí.
Rok zahájení2018
Rok ukončení2020
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypStandardní projekty
ŘešitelKonečný Petr doc. Ing., Ph.D.

© 2018 VŠB-TU Ostrava