Anchor (Kotveni)

Programový systém pro pravděpodobnostní výpočet spolehlivosti kotevní výztuže metodou POPV.

FCProbCalc

Program pro pravděpodobnostní výpočet šíření únavových trhlin.

HistAn

Program pro analýzu histogramů.

HistAn2D

Program pro tvorbu a analýzu dvojných histogramů, vyjadřujících statistickou závislost dvou náhodně proměnných veličin.

HistAn3D

Program pro tvorbu a analýzu trojných histogramů, vyjadřujících statistickou závislost tří náhodně proměnných veličin.

HistOp

Program pro jednoduché operace s histogramy.

OPTIMIST

Program pro optimalizaci osově souměrných skořepin.

ProbCalc

Programový systém pro pravděpodobnostní posuzování spolehlivosti metodou POPV.

Výpočet únosnosti ocelových obloukových výztuží chodeb z profilů TH29 a TH34 z oceli H500M

  • Uživatelská příručka [PDF]

Výpočet únosnosti ocelových uzavřených výztuží

  • Uživatelská příručka [PDF]

Výpočet únosnosti žebra VÚŽ a respy VÚOVR-5

  • Uživatelská příručka [PDF]

© 2019 VŠB-TU Ostrava