Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Obrázek

Mezinárodní konference Modelování v mechanice je pravidelně pořádané setkání výzkumných pracovníků z České republiky i zahraničí, které organizuje Katedra stavební mechaniky Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava. Konference poskytuje prostor pro prezentování a publikování původních vědecko-výzkumných příspěvků, zaměřených na následující tematické okruhy:

 • rozvoj a aplikace numerických metod v mechanice,
 • metody řešení rozsáhlých úloh mechaniky kontinua,
 • numerické modelování statického a dynamického chování betonových, zděných, ocelových, dřevěných a kompozitních stavebních konstrukcí,
 • interakce stavebních konstrukcí s podložím,
 • vliv poddolování na stavební objekty,
 • zatížení a odezva konstrukcí v extrémních podmínkách,
 • sanace, rekonstrukce a zesilování nosných konstrukcí staveb,
 • statika a dynamika stavebních konstrukcí,
 • automatizace inženýrských úloh,
 • mechanika materiálu,
 • nelineární mechanika,
 • lomová mechanika,
 • experimentální ověřování konstrukcí,
 • konstrukce vystavené účinkům enviromentálních zatížení,
 • modelování teplotně namáhaných konstrukcí včetně požární odolnosti.

Aktuální ročník

Nejbližší ročník mezinárodní vědecké konference Modelování v mechanice se uskuteční 26.-27. 5. 2022

v hotelu Horal v Rožnově pod Radhoštěm.

Bližší informace naleznete zde.

Předchozí ročníky

Sborníky

2021 2020* 2019 2018 2017 2016
m-v-m-2021
m_v_m_2020 m-v-m-2019 m-v-m-2018 Sborník Sborník
2015 2014 2013 2012 2011 2010
Sborník Sborník Sborník Sborník Sborník Sborník
2009 2008 2007 2006 2005
Sborník Sborník Sborník Sborník Sborník

*Ročník 2020 byl součástí konference The 3rd International Conferenceon Sustainable Development in Civil, Urban and Transportation Engineering 2020 (více zde)

Fotogalerie

Videogalerie