Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Obrázek

Mezinárodní konference Modelování v mechanice je pravidelně pořádané setkání výzkumných pracovníků z České republiky i zahraničí, které organizuje Katedra stavební mechaniky Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava. Konference poskytuje prostor pro prezentování a publikování původních vědecko-výzkumných příspěvků, zaměřených na následující tematické okruhy:

 • rozvoj a aplikace numerických metod v mechanice,
 • metody řešení rozsáhlých úloh mechaniky kontinua,
 • numerické modelování statického a dynamického chování betonových, zděných, ocelových, dřevěných a kompozitních stavebních konstrukcí,
 • interakce stavebních konstrukcí s podložím,
 • vliv poddolování na stavební objekty,
 • zatížení a odezva konstrukcí v extrémních podmínkách,
 • sanace, rekonstrukce a zesilování nosných konstrukcí staveb,
 • statika a dynamika stavebních konstrukcí,
 • automatizace inženýrských úloh,
 • mechanika materiálu,
 • nelineární mechanika,
 • lomová mechanika,
 • experimentální ověřování konstrukcí,
 • modelování teplotně namáhaných konstrukcí včetně požární odolnosti.

Aktuální ročník

Nejbližší ročník mezinárodní vědecké konference Modelování v mechanice se uskuteční společně s konferencí CUTE 2020 (International Conference on Sustainable Development in Civil, Urban and Transportation Engineering) v dubnu 2020. Bližší informace naleznete na této stránce.

Předchozí ročníky

Sborníky

2019 2018 2017 2016 2015 2014
m-v-m-2019 m-v-m-2018 Sborník Sborník Sborník Sborník
 
2013 2012 2011 2010 2009 2008
Sborník Sborník Sborník Sborník Sborník Sborník
 
2007 2006 2005
Sborník Sborník Sborník

Fotogalerie

Videogalerie