Vyučované předměty

Seznam předmětů vyučovaných v aktuálním akademickém roce.

KódNázevOdkaz na www stránky
228-0201Stavební statikahttp://www.fast.vsb.cz/oblasti/katedry-a-pracoviste/228/studijni-materialy/stavebni-statika
228-0202Statika stavebních konstrukcí Ihttp://www.fast.vsb.cz/oblasti/katedry-a-pracoviste/228/studijni-materialy/statika-stavebnich-konstrukci-1
228-0203Statika stavebních konstrukcí II
228-0204Pružnost a plasticitahttp://www.fast.vsb.cz/oblasti/katedry-a-pracoviste/228/studijni-materialy/pruznost-a-plasticita
228-0205Počítačová podpora statických výpočtů
228-0206Spolehlivost a bezpečnost staveb
228-0210Speciální numerické metody
228-0211Pružnost a plasticita II
228-0212Základy metody konečných prvků
228-0213Základy dynamiky konstrukcí
228-0214Algoritmizace inženýrských výpočtů
228-0215Pravděpodobnostní posuzování konstrukcí
228-0216Nelineární mechanika
228-0217Výpočetní modely konstrukcí
228-0219Bakalářská práce
228-0220Algoritmizace inženýrských výpočtů
228-0221Stavební mechanika
228-0301Stavební dynamika
228-0302Metoda konečných prvků
228-0305Nelineární a lomová mechanika
228-0306Výpočetní systémy pro speciální úlohy
228-0307Pravděpodobnostní metody ve stavitelství
228-0308Pokročilé modelování úloh statiky a dynamiky staveb
228-0309Mechanika konstrukcí
228-0903Stavební mechanika
228-0904Spolehlivost a bezpečnost staveb
228-0906Dynamika stavebních konstrukcí
228-0908Kompozitní materiály
228-0910Metoda konečných prvků
228-0911Pružnost a plasticita
228-0912Numerické modelování stavebních konstrukcí

© 2018 VŠB-TU Ostrava