Zaměstnanci

KONTAKTY NA VEDENÍ
doc. Ing. Krejsa Martin, Ph.D.
Vedoucí katedry (228)
Akademický pracovník (228)
Zaměstnanec (209)
+420 597 321 303
H 405/3, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Brožovský Jiří, Ph.D.
Vedoucí útvaru (203)
Zástupce vedoucího katedry (228)
Proděkan pro vědu a výzkum (FAST)
Zástupce vedoucího útvaru (200)
Akademický pracovník (228)
+420 597 321 321
H 406/3, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Konečný Petr, Ph.D.
Předseda akademického senátu (FAST)
Tajemník pro vědu a výzkum (228)
Akademický pracovník (228)
+420 597 321 384
H 406/2, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Michalcová Vladimíra, Ph.D.
Tajemnice katedry (228)
Akademický pracovník (228)
+420 597 321 348
H 407/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Plemeníková Hana
Sekretářka (228)
+420 597 321 304
H 405/2, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
doc. Ing. Brožovský Jiří, Ph.D.
Vedoucí útvaru (203)
Zástupce vedoucího katedry (228)
Proděkan pro vědu a výzkum (FAST)
Zástupce vedoucího útvaru (200)
Akademický pracovník (228)
+420 597 321 321
H 406/3, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Freiherrová Nela
Interní doktorandka (228)
+420 597 321 391
H 401, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Horňáková Marie
Interní doktorandka (228)
+420 597 321 391
H 401, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Janas Petr, CSc.
Akademický pracovník (228)
+420 597 321 308
H 406/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Koktan Jiří
Interní doktorand (228)
Stavební inženýr ve výzkumu a vývoji (207)
Vědecký pracovník (228)
+420 597 321 391
+420 597 321 978
H 401, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

K 203, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Kološ Ivan, Ph.D.
Akademický pracovník (228)
+420 597 321 340
H 407/3, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Konečný Petr, Ph.D.
Předseda akademického senátu (FAST)
Tajemník pro vědu a výzkum (228)
Akademický pracovník (228)
+420 597 321 384
H 406/2, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Koubová Lenka, Ph.D.
Akademický pracovník (rodičovská dovolená) (228)
+420 597 321 308
H 406/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Král Petr
Akademický pracovník (228)
+420 597 321 988
H 407/3, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Krejsa Martin, Ph.D.
Vedoucí katedry (228)
Akademický pracovník (228)
Zaměstnanec (209)
+420 597 321 303
H 405/3, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Kubzová Monika
Zástupce vedoucího EXC (207)
Interní doktorandka (221)
Stavební inženýr ve výzkumu a vývoji (207)
Vědecký pracovník (228)
+420 597 321 980
+420 597 321 978
A 110, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

K 203, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Lausová Lenka, Ph.D.
Akademický pracovník (228)
+420 597 321 326
H 407/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Lehner Petr
Vědecký pracovník (228)
+420 597 321 391
H 401, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Materna Alois, CSc., MBA
Vedoucí útvaru (211)
Proděkan pro vnější vztahy (FAST)
Zástupce vedoucího útvaru (200)
Akademický pracovník (228)
+420 597 321 919
H 407/2, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Michalcová Vladimíra, Ph.D.
Tajemnice katedry (228)
Akademický pracovník (228)
+420 597 321 348
H 407/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Pařenica Přemysl
Vědecký pracovník (228)
+420 597 321 391
H 401, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Plemeníková Hana
Sekretářka (228)
+420 597 321 304
H 405/2, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Pospíšil Stanislav, Ph.D.
Akademický pracovník (228)
+420 597 321 919
H 407/2, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba


© 2019 VŠB-TU Ostrava