Spolupráce s praxí

Katedra prostředí staveb a TZB spolupracuje s praxí v oblasti doplňkové činnosti, vědy a výzkumu  a vzdělávání.

 • Oblast doplňkové činnosti - spolupráce se stavebními firmami a veřejností – zpracování odborných posudků v rámci doplňkové činnosti z oblasti stavební fyziky a technického zařízení budov.
 • Dopravní podnik Ostrava, a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava

Měření útlumu hluku s vyhodnocením zkušebního provozu na zřízení zkušební trati s nízkou protihlukovou clonou podél ulice Místecká (odborná zpráva, 2017 – 2018)

 • Pavel Krátký, člen ateliéru PROJEKTSTUDIO, Projekční a inženýrská kancelář, Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava-Poruba

Světelně technické studie (2014 – 2018)

 • PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava-Poruba

Světelně tecnické studie (2014 – 2018)

 • Rockwool, a.s., Cihelní 769 73531Bohumín

Projekt a zajištění služeb při návrhu a realizaci: Sestavení speciálního akustického kontejneru pro krátkodobý pobyt osob chráněných proti vnějšímu hluku v exteriéru (projekt, 2016)

Orientační měření hladin akustického tlaku zvuku v akustickém kontejneru (Silent Boxu), odborná zpráva 2016

 • OBSIDIAN a.s., Napajedelská 220, 765 02 Otrokovice

Porovnání energetické bilance otvorových výplní NOframe4 s dalšími vybranými typy otvorových výplní (odborný posudek 2016)

Posouzení energetické náročnosti objektu RD v Žamberku se zohledněním vlivu energetické bilance zasklení NOframe4 (odborný posudek 2016)

Posouzení systému bezrámového zasklení NOframe 4 (velkoformátová, čtyřvrstvá bezrámová okna s aktivní energetickou bilancí) – odborný posudek 2016

 • FERD s.r.o., Drahobejlova 2433/12, Praha 9 - Libeň

Předběžné posouzení projektové dokumentace projektu:„Bytový dům Drahobejlova, Praha 9 – Libeň, Drahobejlova 2433/12 (odborná zpráva, 2014)

 • Oblast vědy a výzkumu
 • Národní energetický klastr, z.s.,Otakara Jeremiáše 6235/38, Poruba, 708 00 Ostrava
 • Národní dřevařský klastr, z.s.

Výzkum a dlouhodobé monitorování tepelně technických a energetických veličin v objektu Výzkumného a inovačního centra NDK (experimentální dřevostavba v pasivním standardu), odborné přednášky, studie,

 • Oblast vzdělávání – odborné vložené přednášky, stáže, exkurze
 • I.C. Jan Hřebec s.r.o.,
 • Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.,
 • SOKRA, s.r.o.,
 • WAVIN Ekoplastik s.r.o.,
 • Hutterer & Lechner,
 • Alca plast, s.r.o.,
 • SANELA s.r.o.,
 • CIUR a.s.,
 • ATELIER DEK

© 2019 VŠB-TU Ostrava