Webové stránky projektů

Přehled všech projektů

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
SP2019/82Dynamická simulace a experimentální analýza hodnocení kvality vnitřního prostředí kanceláře, učebny a posluchárny v nové budově Fakulty stavební v Ostravě20192019
HS2091807Městský soud v Praze,Skot20182018
HS2291801Ing.PavelKrátký,Skotnico20182018
HS2291803PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o20182018
IRP/2018/198Tvorba studijních materiálů pro předmět Energetické systémy budov I20182018
SP2018/66Teoretická a experimentální analýza vlivu zdroje tepla na energetickou náročnost pasivní budovy s využitím informačního modelování staveb20182018
HS2291703Dopravní podnik Ostrava,Skotnicová,1957 20172018
HS2291704Ing. Pavel Krátký,Skotnicová,1957 20172017
RPP2017/177Tvorba studijních materiálů pro světelně technické výpočty20172017
HS2291601SuReS, Skotnicová, tel.195720162016
HS2291602ROCKWOOL,Skotnicová,195720162016
HS2291603Projektstudio EU,Skotnicová20162016
HS2291604ROCKWOOL,Skotnicová,195720162016
HS2291605PROJEKTSTUDIO,Skotnicová20162016
HS2291606OBSIDIAN,Skotnicová20162016
HS2291607Projektstudio,Skotnicová,195720162016
RPP2016/27Letní škola TZB III20162016
SP2016/160Analýza vlivu řešení stavebních detailů a provětrávaných vzduchových mezer na tepelně technické parametry obálky budov 20162016
FRVS2015/31Inovace studijních předmětů Větrání a klimatizace I a II, stávajících studijních programů 20152015
FRVS2015/54Inovace předmětu Energetické systémy budov I20152015
FRVS2015/58Letní škola TZB - 2.ročník20152015
SP2015/162Detekce a řešení stavebně fyzikálních defektů obvodových konstrukcí 20152015
FRVS2014/40Analýza tepelných izolantů a hodnocení jejich použitelnosti z finančního i ekologického hlediska20142014
FRVS2014/43Energetické auditorství20142014
FRVS2014/55Letní škola TZB20142014
HS2291401FERD,Skotnicová,195720142014
HS2291402Ing.Martin Štorkán,Skotnicová,195720142014
HS2291403Projektstudio EUCZ, Skotnicová 195720142014
HS2291404Pokorný, POEL, Skotnicová 195720142014
HS2291406PROJEKTSTUDIO,Skotnicová,195720142014
IRP/2014/37Národní konference s mezinárodní účastí PROGRESS 201420142014
IRP/2014/38E-learningová podpora nově akreditovaného předmětu Stavební tepelná technika I 20142014
SP2014/214Stanovení reálné míry zhutnění kameniva pro vytvoření maximálně homogenní struktury použitelné v sezonních zásobnících tepla20142014
SP2014/218Stanovení akustických vlastností lehkých obvodových plášťů s výplňovými izolanty na bázi celulózy a drcené slámy20142014
SP2014/219Tepelně vlhkostní analýza obvodových konstrukcí20142014
SP2013/159Vliv tepelných mostů u modulárních staveb na jejich vnitřní prostředí a energetickou náročnost 20132013
SP2013/193Monitorování kvality vnitřního mikroklimatu v objektech s nízkou potřebou tepla20132013
HS229206Andreas Triandafilu, Skotnicová, 195720122012
SP2012/156Monitorování kvality vnitřního mikroklimatu v objektu s nízkou potřebou tepla při různých provozních podmínkách20122012
SP2011/182Gradient teploty a změna proudění vzduchu u transparentního pláště způsobené solárním zářením20112011
CZ.1.07/2.2.00/15.0125Inovace a modernizace studijního oboru Prostředí staveb20102013
SP/2010125Tepelně technické parametry staveb v letním období20102010
HS229801SBD Vítkovice, Skotnicová,195720082008
HS229802ŽDB Group, Kuba,134520082008
HS229803Mgr. Kňáva, Skotnicová,195720082008
HS229702Vypracování odborné studie na téma "Odhlučnění tramvajové tratě s krytem!20072008

© 2019 VŠB-TU Ostrava