Výuka na této katedře dává znalosti o technických zařízeních, která zajišťují v jednotlivých objektech požadovaný komfort bydlení a to z hlediska instalací pitné i teplé vody, kanalizační zařízení, vytápění a větrání objektů, rozvody plynových přípojek k plynovým zařízením, elektrické instalace v objektech, osvětlení prostorů, snižování hlučnost, snižování energetické náročnosti objektů. V poslední době se zde řadí zabezpečování budov proti vlivu blesků, proti výbuchu plynných medií a proti vniknutí nežádoucích osob. Studenti jsou seznamováni také s možnostmi snižování emisí tepelných zdrojů a s vyhodnocováním emisního zatížení.


© 2019 VŠB-TU Ostrava