Vyučované předměty

Seznam předmětů vyučovaných v aktuálním akademickém roce.

KódNázev
229-0101Prostředí staveb
229-0115Akustika a denní osvětlení
229-0120Energetická náročnost staveb
229-0151Technická zařízení budov I.
229-0152Technická zařízení budov II.
229-0154Technická zařízení budov
229-0155Bakalářská práce
229-0156Specializovaný projekt
229-0157Seminář k bakalářské práci
229-0158Projekční cvičení TZB I a TZB II
229-0160Technická zařízení budov I/A
229-0161Technická zařízení budov II/A
229-0162Technika prostředí staveb
229-0201Modelování energet. chování budov
229-0203Zkušebnictví, měření, regulace
229-0205Diplomový projekt
229-0217Teorie vnitřního prostředí staveb
229-0218Stavební tepelná technika I
229-0219Stavební tepelná technika II
229-0220Prostředí staveb
229-0254Technická zařízení budov
229-0257Netradiční zdroje energie
229-0259Projekt I (zam. KPS+TZB)
229-0260Energetické systémy budov I
229-0261Energetické systémy budov II
229-0262Větrání a klimatizace I
229-0263Odborná exkurze
229-0264Laboratoře TZB
229-0265Větrání a klimatizace II
229-0266Energetický audit budov
229-0267Modelování stavebně fyzikálních jevů v budovách
229-0268Laboratoře Prostředí staveb
229-0269Stavební akustika
229-0270Denní osvětlení a proslunění budov
229-0271Měření akustických veličin
229-0272Technika prostředí
229-0901Prostředí staveb
229-0902Energetická efektivita budov
229-0908Systémy budov a systémy řízení vytápěcích zdrojů

© 2019 VŠB-TU Ostrava