Article

VALACHOVÁ, Denisa, Naďa ZDRAŽILOVÁ, Vladan PANOVEC and Iveta SKOTNICOVÁ. USING OF AEROGEL TO IMPROVE THERMAL INSULATING PROPERTIES OF WINDOWS. Civil and Environmental Engineering. De Gruyter, 2018, p. 2-11. ISSN 1336-5835. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Petr KUREČKA and Naďa ZDRAŽILOVÁ. Drcená sláma jako stavební materiál. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2017, 19(8), p. nestrankovano. ISSN 1801-4399. [Detail]
MICHALCOVÁ, Vladimíra, Lenka LAUSOVÁ, Iveta SKOTNICOVÁ and Stanislav POSPÍŠIL. NUMERICAL AND EXPERIMENTAL MODELS OF THE THERMALLY STRATIFIED BOUNDARY LAYER. Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Versita, 2016, 16(2), p. 143-148. ISSN 1804-4824. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Vendula DRASTICHOVÁ, Kamil KRPEC, Šárka TOMŠEJOVÁ, Milan DEJ, Petr KUBESA, Lubomír MARTINÍK, Miloslav MODLÍK and Pavel MACHÁLEK. Může jedna vesnice vyprodukovat stejné množství B(a)P jako průměrná koksovna?. Vytápění, větrání, instalace. Společnost pro techniku prostředí, 2015, 24(2), p. 72-74. ISSN 1210-1389. [Detail]
KUBESA, Petr, Jiří HORÁK, Lubomír MARTINÍK, Břetislav HOLEŠÍNSKÝ and Ivo BARTOŠ. Stanovení průběhu tepelného výkonu individuálně stavěných kamen. Vytápění, větrání, instalace. Společnost pro techniku prostředí, 2015, 3(24), p. 98-101. ISSN 1210-1389. [Detail]
KOLONIČNÝ, Jan, David KUPKA and Lubomír MARTINÍK. Řešení automatického kondenzačního kotle pro spalování biomasy s vlhkostí 40 % a více. Česká peleta. Klastr Česká peleta, 2015, p. 1-2. ISSN 0000-0000. [Detail]
MARTINÍK, Lubomír, Vendula DRASTICHOVÁ, Jiří HORÁK, Zuzana JANKOVSKÁ, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN and Zdeňka KALIČÁKOVÁ. Spalováni odpadní biomasy v malých zařízeních. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2014, 108(2/2014), p. 156-162. ISSN 0009-2770. [Detail]
LAUSOVÁ, Lenka, Iveta SKOTNICOVÁ, Pavlína MATEČKOVÁ and Jiří BROŽOVSKÝ. The effect of fire to the steel frame structure. International Journal of Materials. North Atlantic University Union, 2014, 2014(1), p. 33-40. ISSN 2313-0555. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Lenka LAUSOVÁ, Petra TYMOVÁ and Zdeněk GALDA. The thermal performance of lightweight timber frame structures during the summer period. International Journal of Mechanics. North Atlantic University Union, 2014, 8(1), p. 123-127. ISSN 1998-4448. [Detail]
LAUSOVÁ, Lenka, Pavlína MATEČKOVÁ and Iveta SKOTNICOVÁ. Experimentální a numerická analýza ocelové rámové konstrukce zatížené vysokou teplotou. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. VŠB TU Ostrava, 2014, 2014(2), p. 73-78. ISSN 1213-1962. [Detail]
MARTINÍK, Lubomír, Jiří HORÁK, Antonín ŠIMÁČEK, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, František HOPAN, Vendula DRASTICHOVÁ, Jan KOLONIČNÝ and Tadeáš OCHODEK. Zásady návrhu akumulačních kamen. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2014, p. 1-15. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, Lubomír MARTINÍK and Milan DEJ. Měření základních fyzikálních veličin potřebných při měření emisí znečišťujících látek. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2014, p. 1-21. ISSN 1801-4399. [Detail]
HORÁK, Jiří, František HOPAN, Kamil KRPEC, Petr KUBESA, Vendula DRASTICHOVÁ, Lubomír MARTINÍK, Zdeněk KYSUČAN, Jiří KREMER and Jozef JANDAČKA. Proč sušit dřevo a učit lidi topit? Vliv vlhkosti dřeva a obsluhy na emise znečišťujících látek. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2014, p. 1-7. ISSN 1801-4399. [Detail]
KORBELOVÁ, Šárka and Veronika ŠÍPKOVÁ. VYBRANÉ DETAILY DŘEVOSTAVEB Z POHLEDU STAVEBNÍ TEPELNÉ TECHNIKY. Energetický partner. Ostrava: Moravskoslezský energetický klastr, 2013, 4(prosinec), p. neuvedeno. ISSN 1805-7845. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Jiří LABUDEK and Otakar GALAS. Koncepce STES zásobníku. Energetický partner. Ostrava: Moravskoslezský energetický klastr, 2013, 1(2), p. neuvedeno. ISSN 1805-7845. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Zdeněk GALDA, Petra TYMOVÁ and Lenka LAUSOVÁ. Porovnání výsledků experimentálního měření a numerické simulace tepelného chování obvodové stěny dřevostavby. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2013, 13(2), p. 227-234. ISSN 1213-1962. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav and Iveta SKOTNICOVÁ. NOISE ATTENUATION FROM TRAMWAY TRAFFIC. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2012, 14(4), p. 73-78. ISSN 1335-4205. [Detail]
LABUDEK, Jiří, Marcela ČERNÍKOVÁ, Lubomír MARTINÍK and Lenka MICHNOVÁ. Microclimate depending on solar raditation. Grand Journal [online]. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012, 1(1), p. 135-138. ISSN 1805-0638. [Detail]
ČERNÍKOVÁ, Marcela, Pavel ORAVEC and Vladan PANOVEC. MĚŘENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ SKEL OKENNÍCH VÝPLNÍ PO PĚTI LETECH UŽÍVÁNÍ. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2012, XII(No.1), p. 171-176. ISSN 1213-1962. [Detail]
DRDA, Milan and Lubomír MARTINÍK. Optimalizace návrhu vzduchotechnické jednotky pomocí LCC analýzy. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2012, XII(1), p. 177-182. ISSN 1213-1962. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Petr WALDSTEIN and Jiří LABUDEK. Tepelně technické posouzení vybraných parametrů obvodových plášťů z ekopanelů. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2012, 12(2), p. 181-188. ISSN 1213-1962. [Detail]
GALAS, Otakar, Jiří LABUDEK, Lubomír MARTINÍK, Lenka MICHNOVÁ and Irena SVATOŠOVÁ. Akumulace tepla v podzemním zásobníku. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2012, XII(2), p. 411-416. ISSN 1213-1962. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Zdeněk GALDA, Petra TYMOVÁ, Marcela ČERNÍKOVÁ and Zdeněk JAROŇ. VLIV MATERIÁLOVÉ SKLADBY NA DYNAMICKÉ TEPELNÉ CHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ V LETNÍM OBDOBÍ. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2012, XII(2), p. 417-426. ISSN 1213-1962. [Detail]
ČMIEL, Filip, Radek FABIAN and Zdeněk JAROŇ. Ověření vybraných tepelně technických vlastností aerotherm. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2012, XII(1), p. 73-80. ISSN 1213-1962. [Detail]
LABUDEK, Jiří, Petr AGEL and Jiří TESLÍK. Prolamovaný nosník pro obvodové pláště s výplňovými izolace. Střechy, fasády, izolace. Ostrava: MISE Ostrava, 2012, 2012(11/2012), p. 14-16. ISSN 1212-0111. [Detail]
HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC, Lubomír MARTINÍK, Lenka MICHNOVÁ, František HOPAN and Petr KUBESA. Jak si doma stanovit vlhkost a výhřevnost dřeva?. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, p. 1-6. ISSN 1801-4399. [Detail]
AGEL, Petr and Jiří LABUDEK. Obvodové konstrukce pro pasivní domy s foukanou celulozou. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2011, XI(2), p. 1-8. ISSN 1213-1962. [Detail]
BURŠOVÁ, Michaela, Petra TYMOVÁ, Iveta SKOTNICOVÁ and Zdeněk GALDA. Tepelně technické parametry staveb v letním období. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2011, 11(1), p. 245-254. ISSN 1213-1962. [Detail]
MICHNOVÁ, Lenka and Jiří LABUDEK. Empirický nástroj pro předběžný návrh potřebné plochy okna na splnění normových požadavků pro vnitřní osvětlení obytných místností. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2011, XI(1), p. 255-262. ISSN 1213-1962. [Detail]
MARTINÍK, Lubomír. Využití kogenerační jednotky pro ohřev teplé vody a výrobu elektrické energie v panelovém domě P1.13. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2011, XI(1), p. 263-268. ISSN 1213-1962. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. Ekonomické vyhodnocení provozu tepelných čerpadel v areálu školy. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2011, 11(1), p. 269-278. ISSN 1213-1962. [Detail]
ČERNÍKOVÁ, Marcela, Jiří LABUDEK, Lubomír MARTINÍK and Lenka MICHNOVÁ. MIKROKLIMA POŽÁRNÍHO SCHODIŠTĚ V ZÁVISLOSTI NA SOLÁRNÍM ZÁŘENÍ. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2011, XI(2), p. 279-286. ISSN 1213-1962. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Tepelná zátěž bazénových hal a její vliv na provoz z hlediska energetiky. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2011, 11(2), p. 287-296. ISSN 1213-1962. [Detail]
LABUDEK, Jiří and Lubomír MARTINÍK. Aerogel - materiál budoucnosti pro stavební inženýrství. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2011, XI(2), p. 297-304. ISSN 1213-1962. [Detail]
SVATOŠOVÁ, Irena. Ověřování předpokládaných vybraných mikroklimatických vlastností dřevostaveb v praxi. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2011, 11(2), p. 305-312. ISSN 1213-1962. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Thermal Loading of the Swimming-Pool Halls and its Effect on the Energetics Management. Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Warsaw: Versita, 2011, 11(2), p. 1-11. ISSN 1804-4824. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta and Miloslav ŘEZÁČ. Vliv změny absorpčních vlastností povrchu zádlažbového panelu na útlum hluku z tramvajové dopravy. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2010, 10(1), p. 165-174. ISBN 978-80-248-2332-4. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela and Petra TYMOVÁ. Vedení instalací v půdních vestavbách. Půdní vestavby a nástavby. Ostrava: MISE Ostrava, 2009, 1, p. 34-35. ISSN 1214-4584. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Iveta SKOTNICOVÁ and Pavel ORAVEC. Stavební akustika - etalonážní a technická měření. Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2008, 4(5), p. 00-01. ISBN neevidováno. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela and Petra TYMOVÁ. Rozvody vnitřních instalací v návrzích půdních vestaveb. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2008, 14(4), p. 2-2. ISSN 1213-4112. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela and Petra TYMOVÁ. Instalace v roštových sádrokartonových příčkách půdních vestaveb. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2008, 8(1), p. 253-258. ISSN 1213-1962. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Vlasta and Veronika JORDAN. Problematické opláštění panelových domů. Stavitel. Praha: Economia a.s., Praha, 2008, XVI(8), p. 13-15. ISSN 1210-4825. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina and Zdeněk GALDA. Znovuobnovení funkce. Fasády. Ostrava: MISE Ostrava, 2007, 5(3), p. 46-48. ISSN 1214-4592. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. Vedení instalací bytových jader. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2007, 10(4), p. 2-4. ISSN 1213-4112. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. SOLÁRNÍ ENERGIE V ARCHITEKTUŘE. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada stavební. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007, 7( ), p. 233-236. ISBN 978-80-248-1661-6. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. Vedení instalací při rekonstrukcích bytových jader. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2006, 2006(6), p. 4-12. ISSN 1213-4112. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ and Zdeněk GALDA. Regenerace industriálních sídel. Nízkoenergetické stavění. Praha: ABF, 2006, 1.(1), p. 43-45. ISBN 80-86905-26-8. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina and Zdeněk GALDA. Problematika chátrajících budov na plochách se zvýšenou průmyslovou činností. Poruchy a rekonstrukce 2006 : zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 1(1), p. 29-41. ISBN 80-248-1157-X. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ and Zdeněk GALDA. Possible Future Use of Abandoned Buildings in Industrial Territories. Roczniki inzynierii budowlanej. Opole: Polytechnika Opolska, 2006, 6(1), p. 26-32. ISSN 1505-8425. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta. Změny ve výpočtových metodách tepelně technických norem. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006, 1( ), p. 205-212. ISBN ISBN 80-248-1248-7,. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. Změny ČSN pro vnitřní vodovody. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2006, 6(x), p. 225-231. ISBN 80-248-1248-7. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Měření a regulace u otopných soustav. Interiér stavby. Ostrava: MISE Ostrava, 2005, 9(3), p. 34-35. ISSN 1213-2055. [Detail]
ORAVEC, Pavel, Darja KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ and Iveta SKOTNICOVÁ. Efektivita vytápění v rodinném domku. Materiály pro stavbu. Praha: Springer media CZ, s.r.o., 2005, 1(2), p. 50-53. ISSN 1211-0787. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Vlasta. Analýza vlivu výplní spár sendvičových panelů na opláštění budov. Roczniki inzynierii budowlanej. Opole: Polytechnika Opolska, 2005, 2005(5), p. 23-28. ISSN 1505-8425. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Vlasta and Veronika JORDANOVÁ. Vliv spár obvodových sendvičových panelů na tepelně technické vlastnosti obvodového pláště. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004, IV(1), p. 1-19. ISSN 1213-1962. [Detail]

Unrated article

ŠÍPKOVÁ, Veronika, Šárka KORBELOVÁ and Jiří LABUDEK. Porovnání tepelné vodivosti a cenových nákladů stavebních tepelných izolantů pro ETICS. Energetický partner. Moravskoslezský energetický klastr, 2014, 2(6), p. nestránkováno. ISSN 1805-7845. [Detail]
JAŠEK, Marek, Pavel VLČEK and Petr WALDSTEIN. Představení projektu „Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov“. Stavební partner. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2012, 1(1), p. 13. ISSN 1805-5958. [Detail]
LABUDEK, Jiří. Aplikace solární stěny do nízkoenegetického bytového domu. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2010, 16(1/2010), p. 2-7. ISSN 1213-4112. [Detail]

Expert book

HORÁK, Jiří, Petr KUBESA, František HOPAN, Kamil KRPEC, Zdeněk KYSUČAN, Lubomír MARTINÍK, Lenka MICHNOVÁ, Zuzana JANKOVSKÁ, Dvořák JIŘÍ and Vendula DRASTICHOVÁ. Vytápění tuhými palivy v praxi. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3303-3. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Šárka KORBELOVÁ, Jiří LABUDEK and Michal KRAUS. Stavební tepelné izolace pro svislé konstrukce. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, 2014. ISBN 978-80-248-3661-4. [Detail]
HORÁK, Jiří, Petr KUBESA, František HOPAN, Kamil KRPEC, Zdeněk KYSUČAN, Zuzana JANKOVSKÁ, Lenka MICHNOVÁ and Jiří DVOŘÁK. Spalování tuhých paliv v lokálních topeništích. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2961-6. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Antonín LOKAJ, Pavel ORAVEC, Kateřina KUBENKOVÁ, Darja KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Pavel VLČEK, Zdeněk PEŘINA, Jozef GOCÁL, Pavol ĎURICA, Renata KORENKOVÁ and Ján RYBÁRIK. Dřevostavby a dřevěné konstrukce : I. a II. díl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-732-1. [Detail]

Chapter in a book

NORBERT, Jendželovský, Vladimíra MICHALCOVÁ, Lenka LAUSOVÁ, Lenka KONEČNÁ, Alžběta GRMANOVÁ, Iveta SKOTNICOVÁ and Sergii KUZNETSOV. Numerical Models of Wind Effects on Temperature Loaded Object. In: Key engineering materials. Volume 738. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2017. p. 69-78. ISBN 978-3-0357-1114-1. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA, Kateřina KUBENKOVÁ and Zdeněk GALDA. Vybrané budovy industriálních ploch. In: Technical sheets 2006 : technical sheets of results. Prague: CIDEAS - Centre for Integrated Design of Advanced Structures, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2007. p. 85-86. ISBN 978-80-01-04054-6. [Detail]
GALDA, Zdeněk, Darja KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Kateřina KUBENKOVÁ and Zdeněk GALDA. Buildings in Brownfields. In: Technical sheets 2007. Part 1, Integrated design of structures and systems for construction. Prague: CIDEAS - Centre for Integrated Design of Advanced Structures, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2007. p. 85-86. ISBN 978-80-01-04178-9. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Iveta SKOTNICOVÁ and Pavel ORAVEC. Stavební akustika - zvukově izolační vlastnosti dělících konstrukcí staveb. In: Případová studie CIDEAS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. p. 1-78. ISBN 978-80-01-03892-5. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA and Kateřina KUBENKOVÁ. Stavebně energetická koncepce regenerované budovy na územích se zvýšenou průmyslovou činností. In: TEchnické listy 2006. Praha: Cideas centrum, 2006. p. 82-83. ISBN 80-01-03487-9. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA, Zdeněk GALDA and Kateřina KUBENKOVÁ. Building and energy concepts of regenerated buildings in areas with intensive industrial activities. In: Technical sheets 2006 : technical sheets of results. Prague: CIDEAS - Centre for Integrated Design of Advanced Structures, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2006. p. 85-86. ISBN 978-80-01-04054-6. [Detail]
GALDA, Zdeněk, Darja KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Zdeněk GALDA and Kateřina KUBENKOVÁ. General building, energy, technical and operation concepts and possible use of buildings for new purposes in regenerated brownfields. In: Technical sheets 2005. Volume 1, Initial technical sheets. Prague: CIDEAS - Centre for Integrated Design of Advanced Structures, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2005. p. 85-86. ISBN 80-01-03630-8. [Detail]
GALDA, Zdeněk, Zdeněk GALDA and Kateřina KUBENKOVÁ. Komplexní stavebně-energetická a technicko-provozní koncepce budov pro nové funkce regenerovaných industriálních sídel. In: Technické listy 2005. Díl 1, Soubor úvodních technických listů. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2005. p. 85-86. ISBN 80-01-03486-0. [Detail]

Proceedings contribution

GALDA, Zdeněk. Evaluation of Building Microclimate Depending on Intensity of Air Exchange. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 6.3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 159-164. ISBN 978-619-7408-52-2. [Detail]
CHUDÍKOVÁ, Blanka, Michal FALTEJSEK and Iveta SKOTNICOVÁ. EVALUATION OF THE QUALITY OF THE INDOOR ENVIRONMENT IN COLLEGE CLASSROOMS. In: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : conference proceedings : 26 August - 01 September, 2018, Albena Co., Bulgaria. Volume 5. Issue 1.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 173-180. ISBN 978-619-7408-62-1. [Detail]
SVATOŠOVÁ, Irena and Blanka CHUDÍKOVÁ. MEASUREMENT AND EVALUATION OF SURFACE TEMPERATURES ON THE FACADE OF AN EXPERIMENTAL BUILDING AT VŠB-TUO FACULTY OF CIVIL ENGINEERING. In: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : conference proceedings : 26 August - 01 September, 2018, Albena Co., Bulgaria. Volume 5. Issue 1.5. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 287-294. ISBN 978-619-7408-65-2. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta and Blanka CHUDÍKOVÁ. ASSESSING DAYLIGHT IN DIFFICULT TO ILLUMINATE SPACES. In: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : conference proceedings : 26 August - 01 September, 2018, Albena Co., Bulgaria. Volume 5. Issue 1.5. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 49-56. ISBN 978-619-7408-65-2. [Detail]
CHUDÍKOVÁ, Blanka, Michal FALTEJSEK and Iveta SKOTNICOVÁ. Application of virtual reality and building information modeling on solar systems. In: ESaT 2018 : 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies : Tatranské Matliare, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 12th -14th September 2018. Košice: Technical University of Košice, 2018. p. nestránkováno. ISBN 978-80-553-2982-6. [Detail]
VALACHOVÁ, Denisa and Blanka CHUDÍKOVÁ. Teoretická analýza odvětrávaných fasád v letním období. In: Vnútorná klíma budov 2018 na tému Úspory energie versus vnútorné prostredie : zborník prednášok z 29. ročníka vedeckej konferencie : 27.-28. november 2018, Hotel Atrium, Nový Smokovec. Bratislava: SSTP, 2018. p. 107-110. ISBN 978-80-89878-38-3. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta. Akustické a světelné mikroklima, příklady z praxe. In: Vnútorná klíma budov 2018 na tému Úspory energie versus vnútorné prostredie : zborník prednášok z 29. ročníka vedeckej konferencie : 27.-28. november 2018, Hotel Atrium, Nový Smokovec. Bratislava: SSTP, 2018. p. 29-35. ISBN 978-80-89878-38-3. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Energy Calculation Depending on Carbon Dioxide Concentration. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 139-146. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
SVATOŠOVÁ, Irena and Jaroslav SOLAŘ. 2D simulation methods for reconstructions of solid masonry in historical buildings. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 3-8. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
JAŠEK, Marek, Kateřina KUBENKOVÁ, Jiří LABUDEK and Daniela ŠTAFFENOVÁ. Comparison of heating systems in passive standard objects. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 57-64. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela and Petra TYMOVÁ. Roof superstructures-one of the possible solutions for new residential spaces in existing settlement units. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: SGEM 2017 : urban planning, architecture & design : conference proceedings : 28-31 March, 2017, Extended Scientific Sessions Vienna, Austria. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 253-260. ISBN 978-619-7105-96-4. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta and Lenka LAUSOVÁ. TOTAL ENERGY BALANCE OF WINDOWS IN DEPENDENCE ON THEIR STRUCTURAL DESIGN. In: Contemporary Problems of Architecture and Construction: proceedings of the 9th International Conference Contemporary Problems of Architecture and Construction : 13-18 September, 2017, Batumi, Georgia. Tbilisi: Publishing House "Universal", 2017. p. 9-12. ISBN 978-9941-26-089-6. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta and Marcela ČERNÍKOVÁ. Pasivní osvětlovací systémy pro obtížně osvětlitelné prostory. In: Kurz osvětlovací techniky XXXIII: 2. října - 4. října 2017, hotel Dlouhé stráně, Loučná nad Desnou. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. p. 191-197. ISBN 978-80-248-4105-2. [Detail]
VALACHOVÁ, Denisa, Naďa ZDRAŽILOVÁ and Blanka CHUDÍKOVÁ. Methods to include the influence of thermal bonds on the calculation of the energy performance of buildings and their influence on the heat demand for building heating. In: MEACM 2017 : proceedings of the international conference on mechanical engineering and applied composite materials : November 23-24, 2017, Hong Kong, China. [Čína]: [s.n.], 2017. p. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ČERNÍKOVÁ, Marcela and Vladan PANOVEC. Effect of an additional accumulation wall on course of interior temperatures in a light modular construction. In: MEACM 2017 : proceedings of the international conference on mechanical engineering and applied composite materials : November 23-24, 2017, Hong Kong, China. [Čína]: [s.n.], 2017. p. 1-6. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MICHALCOVÁ, Vladimíra, Lenka LAUSOVÁ, Iveta SKOTNICOVÁ and Stanislav POSPÍŠIL. Computational Simulations of the Thermally Stratified Atmospheric Boundary Layer above Hills. In: Procedia Engineering. Volume 190. Amsterdam: Elsevier, 2017. p. 134-139. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
LAUSOVÁ, Lenka, Ivan KOLOŠ, Vladimíra MICHALCOVÁ and Iveta SKOTNICOVÁ. Numerical Analysis of Steel Portal Frame Exposed to Fire. In: Procedia Engineering. Volume 190. Amsterdam: Elsevier, 2017. p. 237-242. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PANOVEC, Vladan and Marcela ČERNÍKOVÁ. Vliv dodatečných akumulačních vrstev na průběh vnitřních teplot u lehkých montovaných staveb v zimním období. In: Vnútorná klíma budov 2017 na tému Vnútorné prostredie v budovách s takmer nulovou potrebou energie : zborník prednášok z 28. vedeckej konferencie : Nový Smokovec, 5. - 6. december 2017. Bratislava: SSTP, 2017. p. 105-109. ISBN 978-80-89878-18-5. [Detail]
CHUDÍKOVÁ, Blanka and Michal FALTEJSEK. Solární energie u budov řešených pomocí informačního modelování staveb. In: Vnútorná klíma budov 2017 na tému Vnútorné prostredie v budovách s takmer nulovou potrebou energie : zborník prednášok z 28. vedeckej konferencie : Nový Smokovec, 5. - 6. december 2017. Bratislava: SSTP, 2017. p. 137-141. ISBN 978-80-89878-18-5. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta. HODNOCENÍ DENNÍHO OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ POMOCÍ SVĚTLOVODY. In: Vnútorná klíma budov 2017 na tému Vnútorné prostredie v budovách s takmer nulovou potrebou energie : zborník prednášok z 28. vedeckej konferencie : Nový Smokovec, 5. - 6. december 2017. Bratislava: SSTP, 2017. p. 7-10. ISBN 978-80-89878-18-5. [Detail]
VALACHOVÁ, Denisa and Blanka CHUDÍKOVÁ. Hodnocení tepelně-technických parametrů lehkých obvodových konstrukcí. In: Vnútorná klíma budov 2017 na tému Vnútorné prostredie v budovách s takmer nulovou potrebou energie : zborník prednášok z 28. vedeckej konferencie : Nový Smokovec, 5. - 6. december 2017. Bratislava: SSTP, 2017. p. 85 - 88. ISBN 978-80-89878-18-5. [Detail]
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie, Dagmar KUTÁ and Naďa ZDRAŽILOVÁ. Diagnostics of the Influence of Suspended Solids and Phosphorus on Groundwater Quality. In: Environmental Science and Sustainable Development : International Conference on Environmental Science and Sustainable Development (ICESSD 2015) : Bangkok, Thailand, 25 – 26 October 2015. Singapore: World Scientific Publishing, 2016. p. 149-154. ISBN 978-981-4723-02-2. [Detail]
SVATOŠOVÁ, Irena. Evaluation of selected 3D details of cladding constructions in buildings with high thermal inertia. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : green buildings technologies and materials : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Book 6 Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 3-8. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Lenka LAUSOVÁ and Vladimíra MICHALCOVÁ. The Impact of Glazing Properties on Thermal and Daylighting Comfort in Offices. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : green buildings technologies and materials : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Book 6 Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 325-332. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
LABUDEK, Jiří, Zdeněk GALDA, Pavel GERGELA and Marcela ČERNÍKOVÁ. Technical Modifications Diffusion Properties of OSB. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : green buildings technologies and materials : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Book 6 Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 261-267. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa, Denisa DONOVÁ and Jiří TESLÍK. Influence of Structural Details Solution to the Overal Energy Performance of Building. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : nano, bio and green - technologies for a sustainable future : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 137-142. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Lenka LAUSOVÁ, Vladimíra MICHALCOVÁ and Jan VAŇUŠ. Temperatures and Heat Transfer beneath a Ground Floor Slab in a Passive House. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : nano, bio and green - technologies for a sustainable future : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 269-276. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
DONOVÁ, Denisa and Naďa ZDRAŽILOVÁ. The Thermal-humidity Analysis of the Performance of the Ventilated Air Gap. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : nano, bio and green - technologies for a sustainable future : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 349-356. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Petr KUREČKA and Naďa ZDRAŽILOVÁ. Determination Of Thermal Conductivity Coefficient Of Crushed Straw Using Cool Box. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : nano, bio and green - technologies for a sustainable future : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 413-420. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
HAVLÍKOVÁ, Kateřina, Jiří TESLÍK and Naďa ZDRAŽILOVÁ. The Dependence Of The Thermal Characteristics Of Natural Insulation Materials On The Overheating Of Objects During Summer Period. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : nano, bio and green - technologies for a sustainable future : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 421-428. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
GALDA, Zdeněk, Iveta SKOTNICOVÁ and Petra TYMOVÁ. Controlled Ventilation of Dwelling and CO2 Concentration Depending on Air Flow. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : nano, bio and green - technologies for a sustainable future : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 57-62. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
ČERNÍKOVÁ, Marcela and Vladan PANOVEC. Course of temperature and humidity in the roof of light modular constructions. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : nano, bio and green - technologies for a sustainable future : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 71-76. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
TYMOVÁ, Petra and Marcela HALÍŘOVÁ. Loft conversions in the historic centers of cities. In: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2016 : arts, performing arts, architecture and design : conference proceedings : 6-9 April, 2016. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 367-374. ISBN 978-619-7105-54-4. [Detail]
DONOVÁ, Denisa, Naďa ZDRAŽILOVÁ and Kateřina HAVLÍKOVÁ. Thermal Technical Failures of Critical Construction Details. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 835. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2016. p. 472-477. ISBN 978-3-03835-680-6. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, David BUJDOŠ and Martina VODIČKOVÁ. Heat capacity measurements of loose materials with respect to long heat accumulation. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 835. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2016. p. 542-546. ISBN 978-3-03835-680-6. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa, Denisa DONOVÁ and Iveta SKOTNICOVÁ. Analysis of Predictive Calculation Methods of Airborne Sound Insulation. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 835. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2016. p. 573-578. ISBN 978-3-03835-680-6. [Detail]
VACULÍKOVÁ, Hana, Denisa DONOVÁ and Naďa ZDRAŽILOVÁ. Effect of Shielding Object to the Specific Heat Demand for Heating of a House. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 835. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2016. p. 737-742. ISBN 978-3-03835-680-6. [Detail]
SVATOŠOVÁ, Irena. Evaluation of Selected 3D Details of Cladding Constructions in Buildings with High Thermal Inertia. In: Indoor climate of buildings 2016 : 27th Annual and 9th International conference : proceedings : November 27-30, 2016, Štrbské pleso, Slovakia. Bratislava: Slovak Society of Environmental Technology, 2016. p. 289-294. ISBN 978-80-89878-04-8. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Verification of CO2 Concentrations in Habitable Rooms with Variable Flow of Fresh Air. In: Indoor climate of buildings 2016 : 27th Annual and 9th International conference : proceedings : November 27-30, 2016, Štrbské pleso, Slovakia. Bratislava: Slovak Society of Environmental Technology, 2016. p. 51-57. ISBN 978-80-89878-04-8. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Lenka LAUSOVÁ and Vladimíra MICHALCOVÁ. The Effect of Window Parameters and Shading Devices on Indoor Climate and Comfort of Buildings. In: Indoor climate of buildings 2016 : 27th Annual and 9th International conference : proceedings : November 27-30, 2016, Štrbské pleso, Slovakia. Bratislava: Slovak Society of Environmental Technology, 2016. p. 99-106. ISBN 978-80-89878-04-8. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Controled Ventilation of Dwelling and CO2 Concentration Depending on Air Flow. In: Innowacje technologiczne i zrównoważony rozwój w architekturze i w budownictwie : praca zbiorowa IV Międzynarodowe Konferencje Naukowe : 20-21 października 2016, Racibórz, Polska. Wrocław: Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska, 2016. p. 133-138. ISBN 978-83-64423-53-6. [Detail]
VAŇUŠ, Jan, Radek MARTINEK, Petr BILÍK, Jan ŽÍDEK and Iveta SKOTNICOVÁ. Evaluation of thermal comfort of the internal environment in smart home using objective and subjective factors. In: Proceedings - 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2016. Praha: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2016. p. 524-528. ISBN 978-1-5090-0907-7. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Naďa ZDRAŽILOVÁ and Petr KUREČKA. The results of single burning item fire test (SBI) of crushed straw. In: Wood & Fire Safety : proceedings of the 8th international conference : May 8-12, 2016, Štrbské Pleso, Slovak Republic. Žilina: EDIS University of Žilina, 2016. p. 210-216. ISBN 978-80-554-1201-6. [Detail]
GALDA, Zdeněk, Jan NEISER, Jiří LABUDEK and Veronika ŠÍPKOVÁ. Experimental measurements of CO2 concetrations by varying the airflow and its influence on the blood supply of oxygen. In: 8th International Conference on Energy Planning, Energy Saving, Environmental Education (EPESE´15). [Itálie]: WSEAS Press, 2015. p. 112-117. ISBN 978-1-61804-346-7. [Detail]
ČERNÍKOVÁ, Marcela, Barbora HRUBÁ and Vladan PANOVEC. The influence of water vapor condensation on construction details of light construction. In: 8th International Conference on Energy Planning, Energy Saving, Environmental Education (EPESE´15). [Itálie]: WSEAS Press, 2015. p. 137-141. ISBN 978-1-61804-346-7. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Lenka LAUSOVÁ and Petra TYMOVÁ. The Thermal Performance of Ground Floor Slabs in a Passive House. In: 8th International Conference on Energy Planning, Energy Saving, Environmental Education (EPESE´15). [Itálie]: WSEAS Press, 2015. p. 163-168. ISBN 978-1-61804-346-7. [Detail]
GALDA, Zdeněk and Jiří LABUDEK. Optimizing Needs Fresh Air for Healthy Microclimate. In: AER-Advances in Engineering Research. Volume 46. Paris: Atlantis Press, 2015. p. 377-381. ISBN 978-94-6252-141-4. [Detail]
DONOVÁ, Denisa and Veronika KUČERIKOVÁ. The Relative Humidity inside the Wall Structure According to the Type of Facade. In: Advanced Engineering Research. Volume 5. London: Society resources environment & engineering, 2015. p. 1-5. ISBN 978-1-908074-20-1. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika, Denisa DONOVÁ, Lucie KUČEROVÁ, Jiří WINKLER and Darja KUBEČKOVÁ. The Biological Damage of Thermaly Insulated Facades. In: Advanced Engineering Research. Volume 5. London: Society resources environment & engineering, 2015. p. 37-41. ISBN 978-1-908074-20-1. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Barbora HRUBÁ and Jiří LABUDEK. Commercialization support of scientific and research results within the operational programme research and development for innovation. In: EDULEARN 15 : proceedings. Valencia: IATED Academy, 2015. p. 4844-4847. ISBN 978-84-606-8243-1. [Detail]
KORBELOVÁ, Šárka, Martina VODIČKOVÁ and Veronika ŠÍPKOVÁ. Economic and Thermal Technical Comparison of Classical Foundation and Foundation on Air Gap – Crawl Space. In: Environmental Engineering and Computer Application : proceedings of the 2014 International Conference on Environmental Engineering and Computer Application (ICEECA 2014) : Hong Kong, 25-26 December 2014. London: CRC Press, 2015. p. 15-18. ISBN 978-1-138-02807-4. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Zdeněk GALDA and Jiří LABUDEK. Experimental Measurement of the CO2 Content in a Passive Home During a Simulated Air-Conditioning Power Outage. In: International Conference on Advanced Engineering Technology (ICAET 2014) : Incheon National University, Incheon, South Korea, 20.-21.12.2014. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. p. 1187-1190. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Jiří LABUDEK and Šárka KORBELOVÁ. Long term accumulation storages and their structure. In: International Conference on Advanced Engineering Technology (ICAET 2014) : Incheon National University, Incheon, South Korea, 20.-21.12.2014. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. p. nestánkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
GALDA, Zdeněk, Veronika ŠÍPKOVÁ, Jiří LABUDEK and Pavel GERGELA. EXPERIMENTAL MEASUREMENTS OF CO2 IN THE SUMMER MONTHS IN THE PASSIVE HOUSE. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2015. Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. p. 127-132. ISBN 978-619-7105-43-8. [Detail]
HRUBÁ, Barbora, Jiří TESLÍK and Jiří LABUDEK. Fire resistance of construction system based on natural materials segments. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2015. Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. p. 141-146. ISBN 978-619-7105-43-8. [Detail]
DONOVÁ, Denisa, Naďa ZDRAŽILOVÁ, Vladan PANOVEC and Veronika KUČERIKOVÁ. Possibilities of improving the thermal insulation properties of windows. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2015. Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. p. 227-234. ISBN 978-619-7105-43-8. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Denisa DONOVÁ and David BUJDOŠ. Structure of Aggregate in Long Term Heat Accumulation. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2015. Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. p. 527-532. ISBN 978-619-7105-43-8. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa, Denisa DONOVÁ and Jiří WINKLER. Degradation of Airborne Sound Insulation of building Structures due to Built-in Installations. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2015. Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. p. 75-82. ISBN 978-619-7105-43-8. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Lenka LAUSOVÁ, Petra TYMOVÁ and Zdeněk GALDA. Effect of Thermophysical Properties of Insulating Materials on Dynamic Response of Lightweight External Claddings. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2015. Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. p. 97-104. ISBN 978-619-7105-43-8. [Detail]
VACULÍKOVÁ, Hana, Denisa DONOVÁ and Naďa ZDRAŽILOVÁ. Analýza vlivu stínění okolní zástavby a stínících prvků na měrnou roční potřebu tepla na vytápění rodinného domu v pasivním standardu. In: Vnútorná klíma budov 2015 : zborník prednášok z 26. vedeckej konferencie : Štrbské pleso, 8.-9. december 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. p. 133-136. ISBN 978-80-89216-85-7. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa and Kateřina HAVLÍKOVÁ. Akustické parametry drcené slámy a konstrukcí na její bázi. In: Vnútorná klíma budov 2015 : zborník prednášok z 26. vedeckej konferencie : Štrbské pleso, 8.-9. december 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. p. 145-150. ISBN 978-80-89216-85-7. [Detail]
DONOVÁ, Denisa and Hana VACULÍKOVÁ. Tepelně-technické parametry špatně řešených kritických stavebních detailů. In: Vnútorná klíma budov 2015 : zborník prednášok z 26. vedeckej konferencie : Štrbské pleso, 8.-9. december 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. p. 157-162. ISBN 978-80-89216-85-7. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Lenka LAUSOVÁ, Petra TYMOVÁ and Vladimíra MICHALCOVÁ. PŘENOS TEPLA ZEMINOU POD PODLAHOU V PASIVNÍM DOMĚ. In: Vnútorná klíma budov 2015 : zborník prednášok z 26. vedeckej konferencie : Štrbské pleso, 8.-9. december 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. p. 57-62. ISBN 978-80-89216-85-7. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Naďa ZDRAŽILOVÁ and Martina VODIČKOVÁ. Vzduchotěsnost a akustické parametry „superadobe“ objektu z nepálené hlíny. In: Vnútorná klíma budov 2015 : zborník prednášok z 26. vedeckej konferencie : Štrbské pleso, 8.-9. december 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. p. 97-100. ISBN 978-80-89216-85-7. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika and Denisa DONOVÁ. Poruchy fasád po dodatečném zateplení a jejich sanace. In: Vnútorná klíma budov 2015 : zborník prednášok z 26. vedeckej konferencie : Štrbské pleso, 8.-9. december 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. p. nestrankovano. ISBN 978-80-89216-85-7. [Detail]
VODIČKOVÁ, Martina and Veronika ŠÍPKOVÁ. Šíření škodlivin ve vzduchu v uzavřené místnosti a jejich odvětrání. In: Vnútorná klíma budov 2015 : zborník prednášok z 26. vedeckej konferencie : Štrbské pleso, 8.-9. december 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. p. nestránkováno. ISBN 978-80-89216-85-7. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika, Denisa DONOVÁ and Darja KUBEČKOVÁ. The Influence of Additional Insulation of Facades to Their Aesthetic Devaluation by Vegetation of Algae, Fungi and Cyanobacteria. In: enviBUILD 2015 : International Conference Buildings and Environment 2015 : 15th ‐ 16th October 2015, University Library, Ventúrska 11, Bratislava, Slovakia. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2015. p. nestrankovano. ISBN 978-80-227-4469-0. [Detail]
VODIČKOVÁ, Martina, Veronika ŠÍPKOVÁ and Zdeněk JAROŇ. Movement of CO2 in the room. In: enviBUILD 2015 : International Conference Buildings and Environment 2015 : 15th ‐ 16th October 2015, University Library, Ventúrska 11, Bratislava, Slovakia. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2015. p. nestránkováno. ISBN 978-80-227-4469-0. [Detail]
DONOVÁ, Denisa, Naďa ZDRAŽILOVÁ and Veronika ŠÍPKOVÁ. Using probabilistic calculation for the assessment of the risk of water vapor condensation on structures. In: 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction : 24th - 27th June 2014, Ostrava, Czech Republic : conference book. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 534-539. ISBN 978-80-248-3147-3. [Detail]
WINKLER, Jiří, Darja KUBEČKOVÁ, Naďa ZDRAŽILOVÁ and Pavel ORAVEC. Influence of electrical power lines on acoustic properties of partition constructions. In: 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction : 24th - 27th June 2014, Ostrava, Czech Republic : conference book. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. nestrankovano. ISBN 978-80-248-3147-3. [Detail]
KUBESA, Petr, Jiří HORÁK, Michal BRANC, Kamil KRPEC, František HOPAN, Jan KOLONIČNÝ, Tadeáš OCHODEK, Vendula DRASTICHOVÁ, Lubomír MARTINÍK and Milan MALCHO. Lump wood combustion process. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1608. New York: American Institute of Physics, 2014. p. 137-145. ISBN 978-0-7354-1244-6. [Detail]
DRASTICHOVÁ, Vendula, Kamil KRPEC, Jiří HORÁK, František HOPAN, Petr KUBESA, Lubomír MARTINÍK, Jan KOLONIČNÝ, Tadeáš OCHODEK and Michal HOLUBČÍK. Emission of nanoparticles during combustion of waste biomass in fireplace. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1608. New York: American Institute of Physics, 2014. p. 27-32. ISBN 978-0-7354-1244-6. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa and Martin KREJSA. Surface Condensation Assessment Using Probabilistic Calculation. In: Advanced Materials Research. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 131-136. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Zdeněk GALDA, Jiří LABUDEK and David HIBLER. Influence of plants on the CO 2 concentration in the passive House. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 524-528. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
FOJTÍK, Roman, Tomáš NOVOTNÝ, Martin STOLÁRIK, Iveta SKOTNICOVÁ, Naďa ZDRAŽILOVÁ and Miroslav PINKA. Dynamic Experimental Analysis of a Steel Bridge. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 215-221. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
WINKLER, Jiří, Darja KUBEČKOVÁ, Naďa ZDRAŽILOVÁ and Pavel ORAVEC. Influence of electrical power lines on acoustic properties of partition constructions. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 323-328. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
DONOVÁ, Denisa, Naďa ZDRAŽILOVÁ and Veronika ŠÍPKOVÁ. Using probabilistic calculation for the assessment of the risk of water vapor condensation on structures. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 534-539. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HRUBÁ, Barbora, Pavel ORAVEC and Jiří LABUDEK. Diagnostics and optimalization of airtightness in experimental wooden structures. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 540-544. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Jiří LABUDEK and Šárka KORBELOVÁ. Comparison Thermal Conductivity and Cost of Materials Specified for Thermal Insulation of the Building's Facade. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 545-549. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Zdeněk GALDA, Petra TYMOVÁ and Lenka LAUSOVÁ. Dynamic Simulation of the Energy Performance of the Timber-frame Passive House. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 556-560. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Zdeněk GALDA, Petra TYMOVÁ and Lenka LAUSOVÁ. Dynamic Simulation of the Energy Performance of the Timber-frame Passive House. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 556-560. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Martina VODIČKOVÁ, Jiří LABUDEK and Barbora VALOVÁ. Settlement of Crushed Straw. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 1204-1207. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
TYMOVÁ, Petra, Iveta SKOTNICOVÁ and Zdeněk GALDA. Identification of a Percentage of Engagement of the Bivalent Source of. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 135-138. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
DONOVÁ, Denisa and Naďa ZDRAŽILOVÁ. The comparison of the probabilistic calculation of course of temperatures in peripheral construction with actual measured data. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 154-157. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
DRASTICHOVÁ, Vendula, Lubomír MARTINÍK, Jiří HORÁK, Kamil KRPEC, František HOPAN and Petr KUBESA. Emissions of Nanoparticles from Small Combustion Equipment with Regard to the Combustion Mode and Wood Humidity. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 226-230. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina, Marek JAŠEK and Vladan PANOVEC. Research of the Temperature Field Process in the Soil for a Home - Founded on a Foam Glass Granulate. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 257-260. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika, Denisa DONOVÁ, Lucie KUČEROVÁ, Jiří WINKLER and Darja KUBEČKOVÁ. The Presence of Microscopic Algae and Funguses on the Facades of Buildings Equipped with Thermal Insulation Composite System (ETICS). In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 261-264. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Petra TYMOVÁ, Zdeněk GALDA and Lenka LAUSOVÁ. Analysis of the Hygrothermal Performance Of The Lightweight External Cladding. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 311-314. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa, Iveta SKOTNICOVÁ, Denisa DONOVÁ and Jiří WINKLER. Comparison of Acoustic Properties of the Peripheral Walls of Energy Efficient Buildings - Natural and Artificial Materials. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 436-439. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
LABUDEK, Jiří, Jiří TESLÍK, Martina VODIČKOVÁ and Petr WALDSTEIN. Settlement of cellulose insulation. In: Advanced Materials Research. Volume 860-863. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 1204-1207. ISBN 978-3-03785-972-8. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Martina VODIČKOVÁ and Naďa ZDRAŽILOVÁ. Airtightness and Acoustic Properties of Family House from Straw. In: Advanced Materials Research. Volume 860-863. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 1215-1218. ISBN 978-3-03785-972-8. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Zdeněk GALDA, Petra TYMOVÁ and Lenka LAUSOVÁ. Experimental measurement and numerical simulation of dynamic thermal performance of external timber frame wall. In: Advanced Materials Research. Volume 899. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 126-130. ISBN 978-3-03835-040-8. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Jiří LABUDEK and Otakar GALAS. Low energy source synthetic thermal energy storage (STES). In: Advanced Materials Research. Volume 899. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 143-146. ISBN 978-3-03835-040-8. [Detail]
MARTINÍK, Lubomír, Vendula DRASTICHOVÁ, Jiří HORÁK, Zuzana JANKOVSKÁ and Petr KUBESA. Evaluation of possible use of foliage as a fuel for small combustion equipment. In: Advanced Materials Research. Volume 899. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 218-221. ISBN 978-3-03835-040-8. [Detail]
JAŠEK, Marek, Jan ČESELSKÝ, Pavel VLČEK, Marcela ČERNÍKOVÁ and Eva BERÁNKOVÁ. Aplication of BIM process by the evaluation of building energy sustainability. In: Advanced Materials Research. Volume 899. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 7-10. ISBN 978-3-03835-040-8. [Detail]
LAUSOVÁ, Lenka and Iveta SKOTNICOVÁ. Analysis of experimental measurements and numerical simulations of a heat field in the light weight building structure. In: Advanced Materials Research. Volume 969. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2014. p. 33-38. ISBN 978-3-03835-147-4. [Detail]
KUČEROVÁ, Lucie, Marcela ČERNÍKOVÁ and Barbora HRUBÁ. Thermal Technical Assessment of Selected Constructions of Wooden Houses. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 470. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 988-991. ISBN 978-3-03785-961-2. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Lenka LAUSOVÁ and Jiří BROŽOVSKÝ. Dynamic heat transfer through the external wall of a timber structure. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 617. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 162-166. ISBN 978-3-03835-197-9. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Petra TYMOVÁ and Martina PEŘINKOVÁ. Sustainable Construction in the Conservation Area. In: Architecture in Perspective VI. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 132-136. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
TYMOVÁ, Petra, Iveta SKOTNICOVÁ and Zdeněk GALDA. Identification of a Percentage of Engagement of the Bivalent Source of. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 135-138. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
DONOVÁ, Denisa and Naďa ZDRAŽILOVÁ. The comparison of the probabilistic calculation of course of temperatures in peripheral construction with actual measured data. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 154-157. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Petra TYMOVÁ, Zdeněk GALDA and Lenka LAUSOVÁ. Analysis of the Hygrothermal Performance Of The Lightweight External Cladding. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 311-314. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
HRUBÁ, Barbora, Marcela ČERNÍKOVÁ, Darja KUBEČKOVÁ and Vladan PANOVEC. The modular construction - energy balance and airtightness. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 36-39. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika, Denisa DONOVÁ, Lucie KUČEROVÁ, Jiří WINKLER and Darja KUBEČKOVÁ. The Presence of Microscopic Algae and Funguses on the Facades of Buildings Equipped with Thermal Insulation Composite System (ETICS). In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. nestrankovano. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Martina VODIČKOVÁ, Jiří LABUDEK and Barbora VALOVÁ. Settlement of Crushed Straw. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. nestrankovano. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Libor ŽÍDEK, Petra DONÉ and Šárka KORBELOVÁ. Preparation and measurement procedure rate of aggregates compaction in relation to the long-term accumulation of heat. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. nestránkováno. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa, Iveta SKOTNICOVÁ, Denisa DONOVÁ and Jiří WINKLER. Comparison of Acoustic Properties of the Peripheral Walls of Energy Efficient Buildings - Natural and Artificial Materials. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. nestránkováno. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
KORBELOVÁ, Šárka, Jaroslav SOLAŘ, Veronika ŠÍPKOVÁ and Martina VODIČKOVÁ. Thermal and technical Evaluation of Details of Wooden Buildings which are Established over an Air Gap. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. nestránkováno. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Libor ŽÍDEK, Petra DONÉ and Šárka KORBELOVÁ. Preparation and measurement procedure rate of aggregates compaction in relation to the long-term accumulation of heat. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. nestránkováno. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Naďa ZDRAŽILOVÁ, Roman FOJTÍK and Pavel ORAVEC. Improvement of Acoustic Properties and Dynamic Characteristics of Temporary Bridge Structures. In: International Conference on Advanced Engineering Technology (ICAET 2014) : Incheon National University, Incheon, South Korea, 20.-21.12.2014. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 733-738. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
LAUSOVÁ, Lenka, Iveta SKOTNICOVÁ and Jiří BROŽOVSKÝ. Numerical analysis of effects of fire to steel frame structures. In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Computational Structures Technology : Naples, Italy 2-5 September 2014. Kippen, Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2014. p. nestrankovano. ISBN 978-1-905088-61-4. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa, Jiří WINKLER and Iveta SKOTNICOVÁ. Acoustic properties of light - weight ecological building envelope based on straw. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. p. 11-18. ISBN 978-619-7105-21-6. [Detail]
HRUBÁ, Barbora, Marcela ČERNÍKOVÁ, Naďa ZDRAŽILOVÁ and Darja KUBEČKOVÁ. THE ISSUE OF BUILDING ENVELOPE OF MODULAR STRUCTURES. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. p. 387-392. ISBN 978-619-7105-21-6. [Detail]
DONOVÁ, Denisa, Veronika KUČERIKOVÁ and Naďa ZDRAŽILOVÁ. Thermal analysis of performance of the building envelope. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. p. 401-408. ISBN 978-619-7105-21-6. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Zdeněk GALDA, Petra TYMOVÁ and Lenka LAUSOVÁ. EVALUATION OF INDOOR ENVIRONMENT AND ENERGY EFFICIENCY OF A PASSIVE HOUSE. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. p. 543-548. ISBN 978-619-7105-21-6. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa and Martin KREJSA. HODNOCENÍ POVRCHOVÉ KONDENZACE VODNÍ PÁRY ZA UŽITÍ PRAVDĚPODOBNOSTNÍCH METOD VÝPOČTU. In: Vnútorná klíma budov 2014 : 2.-3. december 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014. p. 123-128. ISBN 978-80-89216-67-3. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Lenka LAUSOVÁ and Petra TYMOVÁ. Experimentální a numerická analýza tepelného chování lehkých stavebních konstrukcí v pasivním objektu. In: Vnútorná klíma budov 2014 : 2.-3. december 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014. p. 129-134. ISBN 978-80-89216-67-3. [Detail]
DONOVÁ, Denisa, Veronika KUČERIKOVÁ and Lenka MICHNOVÁ. Vliv odvětrávané fasády na průběh teplot v obvodové konstrukci. In: Vnútorná klíma budov 2014 : 2.-3. december 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014. p. 143-148. ISBN 978-80-89216-67-3. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Jiří LABUDEK and Šárka KORBELOVÁ. Zásobníky pro dlouhodobou akumulaci tepla a jejich struktura. In: Vnútorná klíma budov 2014 : 2.-3. december 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014. p. 175-180. ISBN 978-80-89216-67-3. [Detail]
MICHNOVÁ, Lenka, Irena SVATOŠOVÁ and Denisa DONOVÁ. Tepelná stabilita ve výukových prostorách v závislosti na solárním záření. In: Vnútorná klíma budov 2014 : 2.-3. december 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014. p. 43-48. ISBN 978-80-89216-67-3. [Detail]
HRUBÁ, Barbora, Jiří WINKLER, Naďa ZDRAŽILOVÁ and Darja KUBEČKOVÁ. AKUSTICKÉ VLASTNOSTI A VZDCHOTĚSNOST HLINĚNÉ STAVBY V SYSTÉMU SUPERADOBE. In: Vnútorná klíma budov 2014 : 2.-3. december 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014. p. 67-72. ISBN 978-80-89216-67-3. [Detail]
FABIAN, Radek, Filip ČMIEL, Zdeněk JAROŇ and Markéta KOZÁKOVÁ. Experimental measurements of the selected properties of AeroTherm. In: Advanced Materials Research. Volume 652-654. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. p. 1169-1172. ISBN 978-3-03785-620-8. [Detail]
LABUDEK, Jiří and Pavel ORAVEC. Energy Solar Wall in Low-Energy Apartment House. In: EnviBUILD 2012 : selected, peer reviewed papers from the enviBUILD 2012, October 25-26, 2012 and the Building Performance Simulation Conference 2012, November 8-9, 2012, Brno, Czech Republic. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. p. 155-158. ISBN 978-3-03785-596-6. [Detail]
GALAS, Otakar, Robert KOŘÍNEK, Lenka MICHNOVÁ and Lubomír MARTINÍK. Problems with formation of caverns in the wells for heat. In: EnviBUILD 2012 : selected, peer reviewed papers from the enviBUILD 2012, October 25-26, 2012 and the Building Performance Simulation Conference 2012, November 8-9, 2012, Brno, Czech Republic. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. p. 199-202. ISBN 978-3-03785-596-6. [Detail]
MICHNOVÁ, Lenka, Lubomír MARTINÍK, Zdeněk GALDA and Veronika ŠÍPKOVÁ. The assessment of the air-conditioning funcction by PPD method. In: Indoor Climate of Buildings 2013 : indoor environment and energy performance of HVAC-R systems in buildings : 1. - 3. December 2013, Štrbské pleso – Hotel PATRIA, Slovakia. Bratislava: Slovak Society of Environmental Technology, 2013. p. 217-222. ISBN 978-80-89216-59-8. [Detail]
HORÁK, Jiří, Kamil KRPEC, Lubomír MARTINÍK, Lenka MICHNOVÁ, František HOPAN and Petr KUBESA. How to determine moisture and heating value of firewood?. In: MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [9.-13. prosince 2013, Hradec Králové]. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. p. 3722-3728. ISBN 978-80-87952-00-9. [Detail]
DRASTICHOVÁ, Vendula, Kamil KRPEC, Jiří HORÁK, Lubomír MARTINÍK, František HOPAN and Petr KUBESA. Emissions of nanoparticles during combustion of waste biomass in fireplace. In: MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [9.-13. prosince 2013, Hradec Králové]. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. p. 4320-4326. ISBN 978-80-87952-00-9. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Barbora HRUBÁ, Martina VODIČKOVÁ and Naďa ZDRAŽILOVÁ. Technical Evaluation of Leaks Envelope Building with Timber Frame and Straw Thermal Insulation. In: PROCEEDINGS OF THE 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIAL SCIENCE AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (MSEE 2013). Lancaster: DEStech PUBLICATIONS, Inc., 2013. p. 432-435. ISBN 978-1-60595-125-6. [Detail]
LABUDEK, Jiří, Jiří TESLÍK, Martina VODIČKOVÁ and Petr WALDSTEIN. Heat Insulating Parameters of Cellulose-straw Insulation. In: PROCEEDINGS OF THE 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIAL SCIENCE AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (MSEE 2013). Lancaster: DEStech PUBLICATIONS, Inc., 2013. p. 436-438. ISBN 978-1-60595-125-6. [Detail]
LAUSOVÁ, Lenka, Iveta SKOTNICOVÁ, Ivan KOLOŠ and Martin KREJSA. Experimental and numerical studies of the effect of high temperature to the steel structure. In: Proceeding of the international conferences : AMATH'13, DIMACOG'13, CSECS'13, IPPR'13, REMOTE'13, COSTMA'13, USCUDAR'13 : Budapest, Hungary, December 10-12, 2013. Cambridge: WSEAS Press, 2013. p. 102-108. ISBN 978-960-474-353-7. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Petra TYMOVÁ, Zdeněk GALDA and Lenka LAUSOVÁ. Numerical analysis and experimental validation of the thermal response of light weight timber frame structures. In: Proceeding of the international conferences : AMATH'13, DIMACOG'13, CSECS'13, IPPR'13, REMOTE'13, COSTMA'13, USCUDAR'13 : Budapest, Hungary, December 10-12, 2013. Cambridge: WSEAS Press, 2013. p. 178-182. ISBN 978-960-474-353-7. [Detail]
LABUDEK, Jiří, Veronika ŠÍPKOVÁ and Otakar GALAS. CONCEPT SYNTHETIC THERMAL ENERGY STORAGE. In: QUAERE 2013 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 20.-24. května 2013, Hradec Králové, Česká republika. Vol. III. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. p. 2892-2898. ISBN 978-80-905243-7-8. [Detail]
LAHUTA, Hynek and Iveta SKOTNICOVÁ. Dynamic thermal performance of building structures in experimental lightweight timber-frame passive house. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 6]. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. p. 403-410. ISBN 978-619-7105-06-3. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Jiří LABUDEK and Denisa DONOVÁ. NÁVRH ZÁSOBNÍKU PRO DLOUHODOBOU AKUMULACI TEPLA. In: Structura Stavební trendy 2013 : 3. ročník mezinárodní stavební konference : ekologie, energetika, bezpečnost, udržitelnost : sborník prací ke konferenci : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 7.11-8.11.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 216-221. ISBN 978-80-248-3235-7. [Detail]
LAUSOVÁ, Lenka and Iveta SKOTNICOVÁ. Analýza experimentálního měření a numerické simulace teplotního pole v lehké stavební konstrukci. In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering : 2nd international conference : conference proceedings : November 27-29, 2013, High Tatras, Štrbské Pleso, SR. Košice: Technická univerzita Košice, 2013. p. 1-6. ISBN 978-80-553-1488-4. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Vladan PANOVEC, Marcela ČERNÍKOVÁ, Lucie KUČEROVÁ and Lubomír MARTINÍK. Vliv tepelných mostů u modulárních staveb na jejich vnitřní prostředí a energetickou náročnost. In: enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava: STU Bratislava, 2013. p. 269-272. ISBN 978-80-227-4070-8. [Detail]
MICHNOVÁ, Lenka, Barbora HRUBÁ and Marcela ČERNÍKOVÁ. The effect of air condition on reduction of CO2 concentration in buildings for family housing. In: enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava: STU Bratislava, 2013. p. 318-323. ISBN 978-80-227-4070-8. [Detail]
MARTINÍK, Lubomír, Vendula DRASTICHOVÁ, Jiří HORÁK, Zuzana JANKOVSKÁ and Petr KUBESA. Verification of using possibility of fallen leaves for combustion in small combustion equipment. In: enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava: STU Bratislava, 2013. p. 328-331. ISBN 978-80-227-4070-8. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Jiří LABUDEK and Otakar GALAS. Low energy source synthetic thermal energy storage (STES). In: enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava: STU Bratislava, 2013. p. 410. ISBN 978-80-227-4070-8. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Martina VODIČKOVÁ and Naďa ZDRAŽILOVÁ. Air-tightness and acoustic properties of SuperAdobe clay - house. In: enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava: STU Bratislava, 2013. p. 434-437. ISBN 978-80-227-4070-8. [Detail]
HRUBÁ, Barbora, Marcela ČERNÍKOVÁ, Lucie KUČEROVÁ and Lubomír MARTINÍK. The Importance of a Fan Location in the Front Door in Measuring of the Air Permeability by the Blower Door Test. In: Buildings and Environment 2012 : digital proceedings : October 25th-26th 2012, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 159-162. ISBN 978-80-214-4505-5. [Detail]
GALAS, Otakar, Robert KOŘÍNEK, Lenka MICHNOVÁ and Lubomír MARTINÍK. Problems with formation of caverns in the wells for heat. In: Buildings and Environment 2012 : digital proceedings : October 25th-26th 2012, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 347-350. ISBN 978-80-214-4600-7. [Detail]
LABUDEK, Jiří and Pavel ORAVEC. Energy Solar Wall in Low-Energy Apartment House. In: EnviBUILD 2012 : selected, peer reviewed papers from the enviBUILD 2012, October 25-26, 2012 and the Building Performance Simulation Conference 2012, November 8-9, 2012, Brno, Czech Republic. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2012. p. 219-222. ISBN 978-3-03785-596-6. [Detail]
LABUDEK, Jiří and Petr AGEL. KONSTRUKCE NA BÁZI DŘEVA PRO PASIVNÍ DOMY S VÝPLŇOVÝMI IZOLACEMI. In: Juniorstav 2012 : 14. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. p. 1-5. ISBN 978-80-214-4393-8. [Detail]
KUČEROVÁ, Lucie and Marcela ČERNÍKOVÁ. POSOUZENÍ KVALITY PROVEDENÍ DETAILU STROPNÍ KONSTRUKCE. In: Structura 2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. p. 149-154. ISBN 978-80-248-2879-4. [Detail]
KUČEROVÁ, Lucie and Marcela ČERNÍKOVÁ. POSOUZENÍ KVALITY PROVEDENÍ DETAILU STROPNÍ KONSTRUKCE. In: Structura 2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. p. 149-154. ISBN 978-80-248-2879-4. [Detail]
MICHNOVÁ, Lenka, Marcela ČERNÍKOVÁ, Barbora HRUBÁ and Lubomír MARTINÍK. MIKROKLIMA PASIVNÍ DŘEVOSTAVBY V ZÁVISLOSTI NA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU. In: Structura 2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. p. 74-79. ISBN 978-80-248-2879-4. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Lenka MICHNOVÁ and Jiří LABUDEK. Mikroklima pasivní dřevostavby MSDK v Ostravě. In: Vnútorná klíma budov 2012 : environmentálne verzus energetické aspekty návrhu budov : 23. konferencia : 29.-30. november 2013 i.e [2012]. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2012. p. 97-100. ISBN 978-80-89216-52-9. [Detail]
ORAVEC, Pavel and Zdeněk GALDA. Application of modern diagnostic method in Civil Engineering. In: Application of modern diagnostic method in Civil Engineering. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2011. p. 217-224. ISBN 978-80-7231-787-5. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Karel ZEMAN, Jiří LABUDEK and Pavel ORAVEC. Zjišťování tepelně izolačních vlastností izolačních dvojskel. In: Sborník k závěrečné konferenci projektu"Přeshraniční spolupráce vysolých škol v oblasti péče o kulturní památky a využití opuštěných průmyslových objektů". Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. p. 94-99. ISBN 978-80-248-2422-2. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta. Světelně technické hodnocení kulturních památek. In: Kulturní památky a opuštěné objekty. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2010. p. 44-50. ISBN 978-80-248-2224-2. [Detail]
BURŠOVÁ, Michaela. AKUSTICKÉ POSOUZENÍ LEHKÉ STĚNOVÉ KONSTRUKCE. In: NOWOCZESNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE. Opole: Politechnika Opolska, 2010. p. 125-128. ISBN 978-83-923680-0-7. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Zdeněk PEŘINA and Andrzej MARYNOWICZ. Tepelně technické hodnocení a diagnostika kritických detailů stavebních konstrukcí. In: Nowoczesne materialy kompozytowe. Opole: Katedra inzynierii materialow budowlanych, 2010. p. 79-84. ISBN 978-83-923680-0-7. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ and Zdeněk GALDA. Stavebně energetická koncepce budov pro nové funkce regenerovaných industriálních sídel. In: 12th International Scientific Conference. Brno: Brno, 2009. p. 83-87. ISBN 978-80-7204-629-4. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina and Zdeněk GALDA. Project of Buildings´s Renovation (not only) on the Ostrava Industrial Areas. In: 2nd International Week ESTIG 2009. Beja: Instituto Politécnico de Beja, 2009. p. 1-11. [Detail]
BURŠOVÁ, Michaela and Pavel ORAVEC. Akustické vlastnosti referenční dřevostavby. In: Dřevostavby 2009. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. p. 157-162. ISBN 978-80-970171-0-1. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ and Zdeněk GALDA. Vícekriteriální rozhodování a využití budov industriálních ploch s ohledem na novou stavebně energetickou koncepci, díl 1. In: Sympozjum Trwalosc Materialów i Konstrukcji. Opole: Politechnika Opolska, 2009. p. 11-16. ISBN 978-83-929942-1-3. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ and Zdeněk GALDA. Vícekriteriální rozhodování a využití budov industriálních ploch s ohledem na novou stavebně energetickou koncepci, díl 2. In: Sympozjum Trwalosc Materialów i Konstrukcji. Opole: Politechnika Opolska, 2009. p. 17-24. ISBN 978-83-929942-1-3. [Detail]
BURŠOVÁ, Michaela, Pavel ORAVEC and Iveta SKOTNICOVÁ. Akustické hodnocení dřevěného trámového stropu bývalé úřednické kolonie na ul. Ruská, Ostrava-Vítkovice. In: TRWAŁOŚĆ MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI. Opole: Politechnika Opolska, 2009. p. 125-130. ISBN 978-83-929942-1-3. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ and Zdeněk GALDA. Multicriteria decision making and use of buildings, industrial sites with a view to building a new energy plan - 1st part. In: Trvanlivost materiálů a konstrukcí. Opole: TU Opole, 2009. p. 11-17. ISBN 978-83-929942-1-3. [Detail]
GALDA, Zdeněk and Kateřina KUBENKOVÁ. Pre-project Preparation of Revitalization of Buildings Situated in Industrial Areas. In: International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists INTERTECH 2008. Poznan: Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, 2008. p. 12-16. [Detail]
GALDA, Zdeněk and Kateřina KUBENKOVÁ. Pre-project Preparation of Revitalization of Buildings Situated in Industrial Areas. In: International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists INTERTECH 2008. Poznan: Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, 2008. p. 12-16. ISBN 978-83-926896-0-7. [Detail]
BURŠOVÁ, Michaela and Pavel ORAVEC. Snižování hluku u náběhových a pojistných ventilů parních kotlů. In: Juniorstav 2008 : 10. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 23.1.2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. p. 51-51. ISBN 978-80-86433-45-5. [Detail]
GALDA, Zdeněk and Kateřina KUBENKOVÁ. RENOVATION OF THE BUILDINGS ON THE INDUSTRIAL AREAS. In: Proceedings of the 2008 World Sustainable Building Conference. Melbourne: ASN Events Pty, 2008. p. 194-199. ISBN 978-0-646-50372-1. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA and Kateřina KUBENKOVÁ. Building and energy concepts of regenerated buildings in areas with intensive industrial activities 1.2.3.1. In: Technical Sheets 2008. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2008. p. 85-86. ISBN 978-80-01-03892-5. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA and Kateřina KUBENKOVÁ. Stavebně energetická a technicko provozní koncepce budov industriálních sídel - podklady pro vypracování směrnice 1.2.3.1. In: Technické listy 2006, Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2008. p. 85-86. ISBN 978-80-01-03892-5. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA and Kateřina KUBENKOVÁ. Stavebně energetická a technicko provozní koncepce budov industriálních sídel - podklady pro vypracování směrnice 1.2.3.1. In: Technické listy 2008, Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2008. p. 85-86. ISBN 978-80-01-03892-5. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina and Zdeněk GALDA. Sanace stávajících objektů. In: Construmat 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. p. 281-287. ISBN 978-80-248-1536-7. [Detail]
GALDA, Zdeněk and Kateřina KUBENKOVÁ. Úpravy otopných soustav po stavebních rekonstrukcích objektů. In: Poruchy a rekonstrukce 2007 : téma - Stavební fyzika v pozemním stavitelství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1404-9. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika, Vlasta DOLEŽALOVÁ and Kristýna VAVRUŠOVÁ. Tepelně technické posouzení plochých střech minulého století. In: Juniorstav 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 75-80. ISBN 80-214-3108-3. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina and Zdeněk GALDA. Problematika chátrajících budov na plochách se zvýšenou průmyslovou činností. In: Poruchy a rekonstrukce 2006 : zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. p. 29-41. ISBN 80-248-1157-X. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika and Vlasta DOLEŽALOVÁ. Studie řešení vad opláštění vybraných bytových domů v Ostravě z tepelně technického hlediska. In: Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. Košice: TU Košice, 2006. p. 131-138. ISBN 80-232-0259-6. [Detail]
GALDA, Zdeněk and Kateřina KUBENKOVÁ. Energetická bilance regenerované budovy. In: Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikalne problémy. Košice: Košice, 2006. p. 33-45. ISBN 80-8073-678-2. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika and Vlasta DOLEŽALOVÁ. Problematika tepelně technických vad obvodových konstrukcí bytových domů G 57 OS. In: Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice: Technical University of Košice, 2006. p. 39-40. ISBN 80-8073-677-4. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Vlasta and Veronika JORDANOVÁ. Analýza vad opláštění bytových domů konstrukčních soustav typu P1. In: Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice: TU Košice, 2006. p. 25-26. ISBN 80-8073-677-4-80-807. [Detail]
GALDA, Zdeněk, Kateřina KUBENKOVÁ and Pavel ORAVEC. Interaction of Power Engineering and Living Enviroment in the Czech Republic. In: Topical Issues of Rational Use of Natural Resouces. St. Petersburg: St. Petersburg State Mining Institute, 2006. p. 52-56. ISSN 0135-3500. [Detail]
ORAVEC, Pavel, Zdeněk GALDA and Kateřina KUBENKOVÁ. Acoustic Requirements for Constructions in Central Europe. In: Topical Issues of Rational Use of Natural Resouces. St. Petrsburg: St. Petersburg State Mining Institute, 2006. p. 54-59. ISSN 0135-3500. [Detail]

Unrated proceedings contribution

FALTEJSEK, Michal and Blanka CHUDÍKOVÁ. Using computer simulations in Building Information Modeling. In: ESaT 2018 : 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies : Tatranské Matliare, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 12th -14th September 2018. Košice: Technical University of Košice, 2018. ISBN 978-80-553-2982-6. [Detail]
CHUDÍKOVÁ, Blanka and Michal FALTEJSEK. POSOUZENÍ VHODNOSTI RŮZNÝCH TYPŮ ZDROJŮ TEPLA S VYUŽITÍM VIRTUÁLNÍ REALITY A INFORMAČNÍHO MODELOVÁNÍ BUDOV. In: Vnútorná klíma budov 2018 na tému Úspory energie versus vnútorné prostredie : zborník prednášok z 29. ročníka vedeckej konferencie : 27.-28. november 2018, Hotel Atrium, Nový Smokovec. Bratislava: SSTP, 2018. ISBN 978-80-89878-38-3. [Detail]
LAUSOVÁ, Lenka, Vladimíra MICHALCOVÁ and Iveta SKOTNICOVÁ. NUMERICAL ANALYSIS OF TEMPERATURE FIELD IN STEEL HOLLOW CROSS-SECTIONS EXPOSED TO FIRE LOADING. In: 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : conference proceedings : October 15-16, 2015, Bratislava, Slovakia. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2015. ISBN 978-80-227-4463-8. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Šárka KORBELOVÁ and Jiří LABUDEK. Comparison Thermal Conductivity and Cost of Materials Specified for Thermal Insulation of the Building's Facade. In: 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction : 24th - 27th June 2014, Ostrava, Czech Republic : conference book. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. nestránkováno. ISBN 978-80-248-3147-3. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Zdeněk GALDA, Jiří LABUDEK and David HIBLER. Influence of plants on the CO2 concentration in the passive House. In: 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction : 24th - 27th June 2014, Ostrava, Czech Republic : conference book. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. nestránkováno. ISBN 978-80-248-3147-3. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika and Denisa DONOVÁ. ZMĚNY TEPELNĚ VLHKOSTNÍCH PARAMETRŮ OBVODOVÝCH STĚN NÁSLEDKEM ZATEPLENÍ A JEJICH NEGATIVNÍ PROJEVY NA VNĚJŠÍM POVRCHU. In: Vnútorná klíma budov 2014 : 2.-3. december 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014. p. 149-152. ISBN 978-80-89216-67-3. [Detail]
LABUDEK, Jiří, Veronika ŠÍPKOVÁ and Šárka KORBELOVÁ. Dlouhodobá analýza tepelné vodivosti celulózové izolace. In: Vnútorná klíma budov 2014 : 2.-3. december 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014. p. 181-185. ISBN 978-80-89216-67-3. [Detail]
GALDA, Zdeněk, Jiří LABUDEK and Veronika ŠÍPKOVÁ. Experimentální měření obsahu CO2 v pasivním domě při simulovaném výpadku vzduchotechnického zařízení. In: Vnútorná klíma budov 2014 : 2.-3. december 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014. ISBN 978-80-89216-67-3. [Detail]
ČMIEL, Filip, Radek FABIAN and Zdeněk JAROŇ. Ověření vybraných tepelně technických vlastností termoizolační stěrky. In: Progress 2013 : teplo, tepelná technika, vzduchotechnika, vytápění a akustika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 1-6. ISBN 978-80-248-2972-2. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Naďa ZDRAŽILOVÁ, Denisa DONOVÁ and Veronika ŠÍPKOVÁ. Úroveň denního osvětlení vnitřních prostorů budov v závislosti na typu zasklení a poloze okenních výplní. In: Progress 2013 : teplo, tepelná technika, vzduchotechnika, vytápění a akustika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2972-2. [Detail]
JAŠEK, Marek, Jan ČESELSKÝ, Pavel VLČEK, Marcela ČERNÍKOVÁ and Eva BERÁNKOVÁ. Aplication of BIM process by the evaluation of building energy sustainability. In: enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava: STU Bratislava, 2013. p. 57-60. ISBN 978-80-227-4070-8. [Detail]
MARTINÍK, Lubomír, Otakar GALAS, Jiří LABUDEK and Lenka MICHNOVÁ. Krbová kamna -primární zdroj tepla s vazbou na solární kolektory v domech s nízkou spotřebou tepla. In: Kamnářská konference 2012. Ostrava: Renome CZ, 2012. p. 56-59. ISBN 978-80-260-2382-1. [Detail]
ČERNÍKOVÁ, Marcela, Barbora HRUBÁ, Jiří LABUDEK, Pavel ORAVEC and Silvia BAĎUROVÁ. Srovnávací měření průvzdušnosti obálky budovy pasivního domu. In: Structura 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. p. 14-22. ISBN 978-80-248-2521-2. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Barbora HRUBÁ, Marcela ČERNÍKOVÁ, Jiří LABUDEK and Baďurová SILVIA. Měření průvzdušnosti laboratoria Žilinské univerzity. In: Structura 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. p. 142-147. ISBN 978-80-248-2521-2. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta. Tepelná ochrana budov. In: Sborník přednášek. Moravskoslezský dřevařský klastr, 2010. p. 105-114. ISBN 978-80-254-7632-1. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Technicko-provozní koncepce regenerovaných budov na industriálních plochách. In: Den tvůrčích činností Moravskoslezského kraje. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. p. 50-54. ISBN 978-80-7368-673-4. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina and Iveta SKOTNICOVÁ. Obvodové stěny sendvičových dřevostaveb. In: Drevostavby. Žilina: University of Žilina, 2009. p. 106-110. ISBN 978-80-970171-0-1. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ and Zdeněk GALDA. Stavebně energetická koncepce budov industriálních sídel. In: IDEAS 09 : Integrated Design of Advanced Structures : sborník rozšířených abstraktů, odborná konference. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. p. 37-38. ISBN 978-80-248-2091-0. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ and Zdeněk GALDA. Využití vícekriteriální analýzy při hodnocení budov na územích se zvýšenou průmyslouvou činností, s ohledem na stavebně energetickou koncepci. In: IDEAS 2009. Ostrava: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 176-190. ISBN 978-80-01-04449-0. [Detail]
BURŠOVÁ, Michaela. Tlumiče hluku brýdových par. In: Juniorstav 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2009. p. 77-77. ISSN 1211-0906. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta and Zdeněk PEŘINA. Tepelné mosty a vazby dřevostaveb. In: Sborník prací: Dřevostavby a konstrukce na bázi dřeva - vědecká konference s mezinárodní účastí. VŠB - TU Ostrava: Katedra pozemního stavitelství, FAST, 225, 2009. p. 19-23. ISBN 978-80-248-2096-5. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela and Petra TYMOVÁ. Vedení instalací v půdních vestavbách. In: 2. Konference Střešní nástavby a vestavby. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. p. 91-97. ISBN 978-80-248-1883-2. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta and Vlasta DOLEŽALOVÁ. Vybrané tepelně technické, akustické a světelně technické požadavky na stavební konstrukce a budovy. In: 2. konference Střešní nástavby a vestavby. NEOSET Praha: SEKURKON Ostrava, 2008. p. 114-121. ISBN 978-80-86604-39-8. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina and Zdeněk GALDA. Energetická náročnost staveb. In: Poruchy a rekonstrukce 2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. p. 25-29. ISBN 978-80-248-141886-3. [Detail]
BURŠOVÁ, Michaela. Problematika transpozice hluku u lehkých obvodových plášťů. In: Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. Košice: Technická univerzita Košice, 2008. p. 151-156. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Vlasta. Sledování kvality opláštění bytových domů. In: Construmat 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. p. 288-299. ISBN 978-80-248-1536-7. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Varianty využití sluneční energie u regenerovaných objektů na územích se zvýšenou průmyslovou činností. In: Juniorstav 2007 : 9. odborná konference doktorského studia : sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. p. 73-73. ISBN 978-80-214-3337-3. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika and Vlasta DOLEŽALOVÁ. Vady zateplení panelových bytových domů. In: Juniorstav 2007 : 9. odborná konference doktorského studia : sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. p. 1-6. ISBN 978-80-214-3337-3. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika and Vlasta DOLEŽALOVÁ. Vliv vnitřního prostředí na obvodové pláště budov. In: Juniorstav 2007 : 9. odborná konference doktorského studia : sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. p. 1-9. ISBN 978-80-214-3337-3. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. Vedení instalací při rekonstrukcích bytových jader. In: Juniorstav 2007 : 9. odborná konference doktorského studia : sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. p. 88-88. ISBN 978-80-214-3337-3. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Vlasta and Iveta SKOTNICOVÁ. Problematika půdních vestaveb a nástaveb z tepelně technického hlediska. In: Konference střešní nástavby a vestavby. Ostrava: SEKURKON Ostrava, 2007. p. 69-76. ISBN 978-80-86604-34-3. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. ŘEŠENÍ NAPOJENÍ INSTALACÍ TZB V PŮDNÍCH NÁSTAVBÁCH A VESTAVBÁCH. In: Konference střešní nástavby a vestavby. Ostrava: SEKURKON Ostrava, 2007. p. 77-82. ISBN 978-80-86604-34-3. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika and Vlasta DOLEŽALOVÁ. Vliv detailu atiky na vnitřní povrchovou teplotu. In: Sborník z vědecké konference Zastřešení budov 2007. Brno: VUT FAST v Brně, 2007. p. 39-44. ISBN 978-80-214-3414-1. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Vlasta and Veronika JORDANOVÁ. Kontrolní měření povrchových teplot nekontaktním způsobem. In: Životnost a spolehlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. p. 184-193. ISBN 978-80-248-1439-1. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. Solární energie v architektuře. In: Juniorstav 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 279-283. ISBN 80-214-3108-3. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika and Vlasta DOLEŽALOVÁ. Využití ?rychlého? měření ke stanovení tepelně technických parametrů konstrukcí. In: Juniorstav 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 81-88. ISBN 80-214-3108-3. [Detail]
SVATOŠOVÁ, Irena. Legionelly v rozvodech vody. In: II. ročník mezinárodní konference kateder a ústavů pozemního stavitelství na téma: Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech "Architektura a stavitelství". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0648-7. [Detail]

Lecture or poster

DRASTICHOVÁ, Vendula, Kamil KRPEC, František HOPAN, Lubomír MARTINÍK, Petr KUBESA, Zuzana JANKOVSKÁ and Jiří HORÁK. Nanoparticles from combustion of waste city biomass. 2013. [Detail]

Message

ROSMANIT, Miroslav, Přemysl PAŘENICA and Iveta SKOTNICOVÁ. Projekt a zajištění služeb při návrhu a realizaci sestavení speciálního akustického kontejneru pro krátkodobý pobyt osob chráněných proti vnějšímu hluku z interiéru. Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31 Bohumín, 2016. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan, Marek JAŠEK, Petra TYMOVÁ and Jaroslav SOLAŘ. Posouzení a rozhodnutí experta v obchodní věci Stavba Centrum podpory humanitních věd – CARLA, Rekonstrukce FF MU, Arna Nováka, Brno. Masarykova univerzita, Zlínstav, a.s., 2015. [Detail]
PORTUŽÁK, Roman, Radomír GOŇO, Lukáš PROKOP and Iveta SKOTNICOVÁ. Inventura emisí a Akční plán udržitelnosti energetiky. ENVIROS, 2013. [Detail]
KUBEČKA, Karel and Iveta SKOTNICOVÁ. ZU-FAST-42/2011, Vliv změny stavby bytového domu č.p. 1718 a 1720 postaveného na pozemku parc.č. 1100/86, 1100/87 , k.ú. Frýdlant n/O na stávající obytnou zástavbu z hlediska dodržení zákonných limitů na proslunění a denní osvětlení obytných místností. 2011. [Detail]
KUBEČKA, Karel, Iveta SKOTNICOVÁ, Pavel VLČEK and Aleš STUDENT. ZU-FAST-48/2011-Posouzení zastínění domu č.p. 49, k.ú. Svinov a zastínění pozemků. 2011. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Iveta SKOTNICOVÁ and Pavel ORAVEC. Stavební akustika ? zvukově izolační vlastnosti dělících konstrukcí staveb. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. [Detail]

Final work

GALDA, Zdeněk and Jaroslav KUBA. Energetika krytých bazénových objektů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB, 2011. [Detail]
ORAVEC, Pavel, Darja KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ and Iveta SKOTNICOVÁ. Stavební akustika - měření a řešení detailů stavebních konstrukcí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN v tisku. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Iveta SKOTNICOVÁ and Pavel ORAVEC. AKUSTICKÉ PARAMETRY KONSTRUKCÍ. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. [Detail]

Citation

JAŠEK, Marek, Jan ČESELSKÝ, Pavel VLČEK, Marcela ČERNÍKOVÁ and Eva BERÁNKOVÁ. Aplication of BIM process by the evaluation of building energy sustainability. Bratislava: STU Bratislava, 2013. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela and Petra TYMOVÁ. Vedení instalací v půdních vestavbách. Praha: Grada Publishing, 2011. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. Řešení napojení instalací TZB v půdních nástavbách a vestavbách. Praha: Grada Publishing, 2011. [Detail]

Conference, workshop, exhibition - organization

KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ, Zdeněk GALDA, Pavel ORAVEC and Pavel VLČEK. Administrativní budovy industriálních sídel. . : Ministerstvo průmyslu ČR, 2007. [Detail]

Audiovisual production

KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA, Pavel ORAVEC, Michal HAMALA and Markéta KOZÁKOVÁ. Definice kritérií a zásad pro konverze budov industriálních sídel. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2011. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ, Zdeněk GALDA and Pavel ORAVEC. Definice zásad využitelnosti budov industriálních sídel s ohledem na tepelně technickou a energetickou problematiku, metodika hodnocení objektů. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2010. [Detail]
ORAVEC, Pavel, Zdeněk GALDA and Kateřina KUBENKOVÁ. Resumption of the Panel Building House Intent on Decrease of Emissions and Living Komfort. Istanbul, ITU, Faculty of Architecture: European Network for Housing and Research, Netherlands, http://www.enhr.net, 2010. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ and Zdeněk GALDA. Building-Energetic and Technical-Operating Building Conception of Industrial Seats - Data for Direction Elaboration. Prague: CIDEAS - Centre for Integrated Design of Advanced Structures, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2009. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ and Zdeněk GALDA. Stavebně energetická a technicko provozní koncepce budov industriálních sídel - podklady pro vypracování směrnice. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2009. 85-86 p. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Možnosti úspor při přípravě teplé vody a vytápění. Brno 18.11.2009: Společnost pro techniku prostředí, 2009. [Detail]
GALDA, Zdeněk and Kateřina KUBENKOVÁ. Housing Stock in the Czech Republic – Maintenance and Modernization. 2007. 71-72 p. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA and Kateřina KUBENKOVÁ. Problems with Services of the Panel Buildins in the Czech Republic. Ljubljana: Ljubljana, 2006. [Detail]

Patent, utility model, industrial design

TESLÍK, Jiří, Jiří LABUDEK and Petr WALDSTEIN. Konstrukční perforovaný oplášťující prvek s nízkým difuzním odporem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
PANOVEC, Vladan. Upravená zasklívací lišta okenního nebo dveřního profilu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
AGEL, Petr and Jiří LABUDEK. Víceúčelový ocelový nosný prvek pro stavby zateplnené foukanou izolací. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
LABUDEK, Jiří and Petr AGEL. Víceúčelový dřevěný nosný prvek pro stavby zateplené foukanou izolací. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]

Pilot plant, technology

AGEL, Petr, Jiří LABUDEK and Miroslav STRAKA. Konstrukční systém na bázi dřeva určený pro stavby zataplené foukanou izolací. Vysoká škola Báňská - Techncká univerzita Ostrava, 2012. [Detail]

Prototype, functional sample

MARTINÍK, Lubomír and Lenka MICHNOVÁ. Univerzální nosič čidel pro tepelně-technická měření. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra prostředí staveb a TZB, 2013. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta and Miloslav ŘEZÁČ. Spojení tramvajového panelu s akusticky pohltivou povrchovou vrstvou. Dopravní podnik Ostrava, 2010. [Detail]

Other

LAUSOVÁ, Lenka, Iveta SKOTNICOVÁ and Vladimíra MICHALCOVÁ. Thermal Transient Analysis of Steel Hollow Sections Exposed to Fire. Brusel: Elsevier, 2016. 247–252 p. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Energetika krytých bazénových objektů. 2011. [Detail]
BURŠOVÁ, Michaela, Iveta SKOTNICOVÁ, Zdeněk GALDA and Petra TYMOVÁ. TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY STAVEB V LETNÍM OBDOBÍ. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2010. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. Tepelné čerpadlo jako součást ústředního vytápění. 2010. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Otopná soustava – prvky regulace a jejich celkový vliv. 2007. [Detail]

Unrated book

ŠÍPKOVÁ, Veronika, Šárka KORBELOVÁ, Jiří LABUDEK and Michal KRAUS. Stavební tepelné izolace pro svislé konstrukce. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, 2014. ISBN 978-80-248-3661-4. [Detail]
GALDA, Zdeněk and Zdeněk ZIKÁN. Vzduchotechnika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-7204-768-0. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta and Jiří LABUDEK. Stavební tepelná technika I - studijní texty pro cvičení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-7204-767-3. [Detail]
SVATOŠOVÁ, Irena. TZB I - přednášky pro studijní obor architektura a stavitelství, kanalizace, vodovod, plynovod. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-7204-769-7. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Miloslav ŘEZÁČ and Jiří VAVERKA. Odhlučnění staveb. Brno: ERA, 2006. ISBN 80-7366-070-9. [Detail]

© 2019 VŠB-TU Ostrava