Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí

 14. 2. 2019 - 15. 2. 2019
 Nová aula VŠB - TU Ostrava
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava spolu s firmou Minova Bohemia, s. r. o. si Vás dovolují pozvat na 24. ročník mezinárodního semináře.

Mezinárodní seminář "Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí" se bude konat v termínu 14. - 15. 2. 2019 v Nové aule VŠB - TU Ostrava. 

Seminář je konaný pod záštitou České tunelářské asociace ITA-AITES, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, předsedy Českého báňského úřadu a děkana Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Garanty semináře jsou: 
prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. (VŠB – Technická univerzita Ostrava);
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. (VŠB – Technická univerzita Ostrava) a
Ing. Petr Kučera (Minova Bohemia, s. r. o.).

Více informací neleznete na adrese: https://www.fast.vsb.cz/224/cs/konference-a-seminare/zpevnovani-tesneni-a-kotveni-horninoveho-masivu-a-stavebnich-konstrukci/ a v přiložené pozvánce. 

 

  49.830799N; 18.162804E
Vloženo: 12. 12. 2018
Kategorie:  Chystané akce
Útvar: FAST - Fakulta stavební
Zpět