Za geotechnikou do Švédska

Za geotechnikou do Švédska
Na konci listopadu 2018 proběhla exkurze studentů oboru Geotechnika do Švédska.

Studijní cesta byla realizována ve spolupráci s firmou Subterra, která aktuálně mimo jiných staveb úspěšně realizuje část městského obchvatu hlavního města Stockholmu. Stavba je vedena v režimu BIM.

Na základě studijních výsledků byli na exkurzi z bakalářského a magisterského studijního oboru Geotechnika vybráni nejlepší studenti dle studijního průměru. Cesta do hlavního švédského města začala na letišti v Katovicích přeletem do Nyköpingu, odkud bylo ještě nutné se přesunout autem na sever do Stockholmu. Ubytování bylo zajištěno přímo na nenápadném staveništi v buňkách, neboť Švédové velmi dbají na své životní prostředí, a snaží se, aby stavby minimálně ovlivňovaly život ve městě. Odráží se to nejen na zařízení staveniště, ale také na minimalizaci vstupů do podzemí.

Cílem exkurze byly ražby rozsáhlého tunelového komplexu ve skandinávských podmínkách, ve velice pevných a tvrdých horninách s použitím trhacích prací. Jedná se o zcela odlišné podmínky, než jaké známe ze střední Evropy. Velkou hodnotu pro nás představovala možnost vidět na tak rozsáhlé stavbě, a v průběhu jediného dne, všechny hlavní operace razícího cyklu, kterými jsou vrtání, nabíjení, odklízení po odstřelu a aplikace stříkaného betonu. Celá návštěva tunelů byla ukončena impozantním odstřelem 1,6 tuny emulzní trhaviny, což představuje každodenní objem trhací práce na této stavbě. Tento rozsah a množství použité výbušniny je zcela nesrovnatelné s českými podmínkami.

Za všechny zúčastněné lze konstatovat, že exkurze naplnila naše očekávání. Načerpali jsme množství praktických zkušeností a nových informací, které se jistě budou hodit v profesním životě jak studentům, tak pedagogům naší katedry.   

Text a foto: Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D. a Ing. Martin Stolárik, Ph.D.

Katedra Geotechniky a podzemního stavitelství

Vloženo: 2. 1. 2019
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 204 - Útvar pro rozvoj
Zpět