Výběrové řízení (Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava )

Děkan Fakulty stavební VŠB-TUO vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků - odborných asistentů na Katedře prostředí staveb a TZB.

Podrobné informace o podmínkách výběrového řízení naleznete v přiloženém dokumentu. 

Přihlášku zašlete nejpozději do 4. 7. 2019 na adresu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, děkanát Fakulty stavební, L. Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava-Poruba.

Kontakt

Lucie Kuchařová: +420 597 321 318.

Vloženo: 4. 6. 2019
Kategorie:  Pracovní příležitosti
Zadal:  Administrátor
Útvar: 200 - Děkanát FAST
Zpět