Mapa areálu

Mapa areálu Fakulty stavební

Legenda

1: hlavní vrátnice / 2: denní vrátnice (6:00-22:00) / 3: vchod z parkoviště (zaměstnanci) / 4: vjezd a výjezd / 5: parkoviště
A 1. np šatna / bufet
2. np útvar výpočetní techniky / učebny
3. np katedra konstrukcí / katedra pozemního stavitelství / učebny
B 1. np denní vrátnice / studijní oddělení
2. np učebny
3. np učebny
C 1. np laboratoř geotechniky
2. np katedra městského inženýrství / učebny
3. np katedra dopravního stavitelství / katedra geotechniky a podzemního stavitelství / učebny
D 1. np tělocvičny
E 1. np laboratoř stavebních hmot
F 1. np jídelna
2. np katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb
G 1. np garáže
H 1. np šatna / posluchárny / zasedací místnost
2. np děkanát
3. np katedra pozemního stavitelství
4. np katedra stavební mechaniky
5. np katedra prostředí staveb a TZB
6. np katedra architektury
I 1. np hlavní vrátnice
2.-6. np učebny
 

© 2018 VŠB-TU Ostrava