Co je to EFQM

European Foundation for Quality Management (EFQM) je neziskovou organizací, kterou v roce 1988 založili vrcholoví manažeři 14 předních evropských společností s cílem prosazovat do každodenní praxe různých evropských organizací základní principy TQM (Total Quality Management). Mise EFQM je být řídící silou pro dlouhodobé dosahování excelence organizací v Evropě, když excelencí je chápáno vynikající působení organizací v oblasti řízení a dosahovaných výsledků. Vize EFQM je svět, ve kterém evropské společnosti excelují. EFQM sdružuje v dnešní době už více než 800 organizací ziskového i veřejného sektoru z celé Evropy, ale i z jiných kontinentů. Pro naplňování své mise a vize realizuje EFQM mnoho významných aktivit, mezi které je nutné zahrnout:

  • výcvik manažerů v oblasti aplikace tzv. EFQM Modelu Excelence, který je uznáván jako hlavní nástroj pro prosazování filozofie excelence do prostředí jednotlivých organizací,
  • organizování odborných konferencí a workshopů s cílem šířit nejlepší praxi mezi evropské organizace,
  • podporu procesů sebehodnocení, tj. aktivit, které systematicky vedou k odhalování příležitostí ke zlepšování výkonnosti,
  • práci v mnoha specializovaných skupinách expertů při rozvoji nových metod a nástrojů řízení organizací a
  • organizování soutěže o tzv. Evropskou cenu EFQM, která je nejprestižnějším oceněním stavu vyzrálosti systému řízení organizací.

VŠB-TU Ostrava je přidruženým členem EFQM už od r. 1996 a v rámci možností se aktivně zúčastňuje na mnoha aktivitách. Svým členstvím na sebe bere závazek prosazovat filozofii excelence i do univerzitního prostředí, na druhé straně členství přináší i mnoho velmi cenných a nových informací, které pak můžeme pružně šířit mezi studenty i zástupce organizací, se kterými VŠB-TU Ostrava spolupracuje. Další informace o EFQM je možné najít na www.efqm.org.


© 2018 VŠB-TU Ostrava