Normy řady 9000

Normy ČSN ve formátu PDF  (včetně norem ČSN EN ISO 9000, 9001,9004 a  ČSN EN ISO 19011) jsou zpřístupněny prostřednictvím služby ČSN online na dvou pracovních stanicích ve studovně Ústřední knihovny VŠB-TUO.


© 2018 VŠB-TU Ostrava