Řízené operativní dokumenty

Všechny dokumenty na této stránce, platí jeden rok od data účinnosti!

VYH - Vyhláška

Název dokumentu Garant dokumentu (útvar) Identifikační znak Platnost od
Vyhláška děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské ̶ Technické univerzity Ostrava Doktorská, prospěchová a mimořádná stipendia na FAST Proděkan pro studium FAST_VYH_18_004 1.7.2018
VYHLÁŠKA pro studenty 2. ročníku FAST VŠB – TU Ostrava bakalářského studijního programu „Stavební inženýrství“ v prezenční a kombinované formě studia v akademickém roce 2017/2018 Proděkan pro studium FAST_VYH_18_002 4.5.2018
Harmonogram promocí Fakulty stavební navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství v akademickém roce 2017/2018 Proděkan pro studium FAST_VYH_18_001 8.1.2018
Harmonogram promocí Fakulty stavební v ak. r. 2016/2017 Proděkan pro studium FAST_VYH_17_005 5.5.2017
Prospěchová a mimořádná stipendia na FAST Proděkan pro studium FAST_VYH_17_004 27.3.2017
Organizační zabezpečení státních závěrečných zkoušek Proděkan pro studium FAST_VYH_17_003 1.9.2017
Directive of the Dean of the Faculty of Civil Engineering of VŠB-Technical University of Ostrava Final State Examination Regulations and Information Vice-dean for Study FAST_VYH_17_3_EN  
VYHLÁŠKA pro studenty 2. ročníku FAST VŠB – TU Ostrava bakalářského studijního programu „Stavební inženýrství“ v prezenční a kombinované formě studia v akademickém roce 2016/2017 Proděkan pro studium FAST_VYH_17_002 14.2.2017
Harmonogram promocí Fakulty stavební navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství stavební v ak. r. 2016/2017 Proděkan pro studium FAST_VYH_17_001  6.1.2017
Harmonogram promocí Fakulty stavební v ak. r. 2015/2016 Proděkan pro studium FAST_VYH_16_003 11.5.2016
VYHLÁŠKA pro studenty 2. ročníku FAST VŠB TU Ostrava bakalářského studijního programu "Stavební inženýrství" v prezenční a kombinované formě studia v akademickém roce 2015/2016 Proděkan pro studium FAST_VYH_16_002 19.2.2016
Harmonogram promocí Fakulty stavební navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství v akademickém roce 2015/2016 Proděkan pro studium FAST_VYH_16_001  7.1.2016

PRI - Příkaz

Název dokumentu Garant dokumentu (útvar) Identifikační znak Platnost od
       
       
       
       
       

SDE - Sdělení

Název dokumentu Garant dokumentu (útvar) Identifikační znak Platnost od
Sdělení děkana č. 2 2018 - děkanské volno Děkan FAST_SDE_18_001 2.5.2018
Sdělení děkana č. 1 2018 - děkanské volno Děkan FAST_SDE_18_001 21.2.2018
Sdělení děkana č. 5 2017 - děkanské volno Děkan FAST_SDE_17_005 30.10.2017
Sdělení děkana č. 4 2017 - děkanské volno Děkan FAST_SDE_17_004 14.9.2017
Sdělení děkana č. 3 2017 - děkanské volno Děkan FAST_SDE_17_003 25.4.2017
Sdělení děkana č. 2 2017 - děkanské volno Děkan FAST_SDE_17_002 29.3.2017
Sdělení děkana č. 1 2017 - děkanské volno Děkan FAST_SDE_17_001 13.3.2017
Sdělení děkana č. 2 2016 - děkanské volno Děkan FAST_SDE_16_001 19.9.2016
Sdělení děkana č. 1 2016 - děkanské volno Děkan FAST_SDE_16_001 26.2.2016
Sdělení děkana č. 3 2015 - děkanské volno Děkan FAST_SDE_15_003 30.11.2015
Sdělění děkana č. 2 2015 - děkanské volno Děkan FAST_SDE_15_002 1.10.2015
Sdělění děkana č. 1 2015 - děkanské volno Děkan FAST_SDE_15_001 25. 2. 2015
Sdělení děkana č. 4 2014 - děkanské volno Děkan FAST_SDE_14_004 21.10.2014
Sdělení děkana č. 3 2014 - děkanské volno Děkan FAST_SDE_14_003 19. 9.2014
Sdělení děkana č. 2 2014 - děkanské volno Děkan FAST_SDE_14_002 9. 4.2014
Sdělení děkana č. 1 2014 - jmenování interního auditora Děkan FAST_SDE_14_001 1. 2.2014
Jmenovací listina manažera pro jakost Děkan fast_sde_05_001 1. 2. 2006
Jmenovací listina Správce řízené dokumentace Děkan fast_sde_05_003 1. 2. 2005
Jmenovací listina Metrologa fakulty Děkan fast_sde_05_004 1. 2. 2005


© 2018 VŠB-TU Ostrava