Řízené systémové dokumenty

PR - Příručka řízení

Název dokumentu Garant dokumentu (útvar) Identifikační znak Verze Platnost od
Příručka řízení Manažer jakosti FAST FAST_PR_10_001 C 15. 5. 2013

VP - Vnitřní předpisy FAST (dle § 33 zákona o VŠ)

Název dokumentu Garant dokumentu (útvar) Identifikační znak Verze Platnost od
Statut Fakulty stavební Děkan FAST_VP_10_002 E 30. 8. 2017
Volební řád AS FAST VŠB-TUO Děkan FAST_VP_17_001 A 30. 8. 2017
Jednací řád AS FAST VŠB-TUO Děkan FAST_VP_17_002 A 30.8.2017
Jednací řád vědecké rady FAST Proděkan pro vědu a výzkum FAST_VP_11_001 D 13.11.2017
Disciplinární řád pro studenty Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava ze dne 14.11.2017 Děkan FAST_VP_17_003 A 13.11.2017
Disciplinární řád pro studenty VŠB-TU Prorektor pro studium (VŠB - TUO) TUO_VP_99_003 B 14.10.2010
Vnitřní předpisy VŠB        

LEG - Legislativní dokumenty FAST - VŠB TUO

Název dokumentu Garant dokumentu (útvar) Identifikační znak Verze Platnost od
Mise FAST Děkan FAST_LEG_14_001 A 21. 3. 2014
Vize FAST Děkan FAST_LEG_14_002 A 21. 3. 2014
Politika kvality FAST Děkan FAST_LEG_14_003 A 21. 3. 2014
Cíle kvality FAST Děkan FAST_LEG_14_004 A 21. 3. 2014
Organizační schéma fakulty stavební Děkan FAST_LEG_10_008 D 7.2. 2012
Provozní řád parkoviště u objektu Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava na ul. L. Podéště Děkan FAST_LEG_11_005 D 10.6. 2014
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Prorektor pro VaV (VŠB - TUO) TUO_LEG_99_002 E 3.10.2014
Provozní řád budovy Fakulty stavební Děkan TUO_LEG_17_001 A 22.9.2017
Legislativní dokumenty VŠB        

PPR - Popisy procesů

Hlavní procesy Garant dokumentu (útvar) Identifikační znak Verze Platnost od
H1 Vzdělávací činnost
H1.1 Bakalářské studium Proděkan pro studium FAST_PPR_10_003 C 1. 9. 2012
H1.2 Magisterské studium Proděkan pro studium FAST_PPR_10_004 C 1. 9. 2012
H1.3 Doktorské studium Prorektor pro studium (VŠB - TUO) TUO_PPR_08_007 D 1. 3. 2012
H2 Tvůrčí činnost
H2.1 Projekty výzkumu a vývoje Kmenový zaměstnanec (9320) TUO_PPR_07_036 G 1. 1. 2013
H2.2 Rozvojové projekty Zaměstnanec (9440) TUO_PPR_07_037 D 10.6.2013
H2.3 Projekty EU Proděkan pro vnější vztahy FAST_PPR_10_008 B 6. 5. 2011
H3 Doplňková činnost
H3.1 Spolupráce s praxí Proděkan pro vnější vztahy FAST_PPR_10_009 C 6. 5. 2011
Pomocné procesy Garant dokumentu (útvar) Identifikační znak Verze Platnost od
P1 Tvorba studijních programů Proděkan pro studium FAST_PPR_10_001 B 6. 5. 2011
P2 Aktualizace studijních programů Proděkan pro studium FAST_PPR_10_002 B 6. 5. 2011
Z3.5 Nákup služeb a dodávek Vedoucí útvaru (9560) TUO_PPR_07_012 F 1. 6. 2013
P5 Habilitační řízení Prorektor pro VaV (VŠB - TUO) TUO_PPR_08_003 D 19. 12. 2011
P6 Přijímání zahraničních samoplátců Proděkan pro vnější vztahy FAST_PPR_10_010 B 6. 5 2011
P7 Odvolací řízení Děkan FAST_PPR_10_005 B 6. 5. 2011
P8 Řízení ke jmenování profesorem Prorektor pro VaV (VŠB - TUO) TUO_PPR_08_004 D 19. 12. 2011
Řídící procesy Garant dokumentu (útvar) Identifikační znak Verze Platnost od
R1 Strategické řízení Děkan FAST_PPR_10_006 B 6. 5. 2011
R2 Operativní řízení Děkan FAST_PPR_10_007 B 6. 5. 2011
R3 Interní audity Předseda AS FAST_PPR_10_013 B 6. 5. 2011

SME - Směrnice

Název dokumentu Garant dokumentu (útvar) Identifikační znak Verze Platnost
Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské – TU Ostrava - Hospodaření v režimu doplňkové činnosti na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Děkan FAST_SME_14_004 A 10.6.2014
Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava - Upřesnění podmínek činnosti studentů doktorských studijních programů na Fakultě stavební Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_14_001 A 10.4.2014
Směrnice pro řízení dokumentů a záznamů Vedoucí útvaru (9012) TUO_SME_07_004 D 15. 7. 2013
Směrnice pro provádění interních auditů Předseda AS FAST_SME_10_009 B 6. 5. 2011
Řízení neshod a nápravná opatření Vedoucí útvaru (9012) TUO_SME_07_013 A 22. 5. 2007
Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB–TU Ostrava č. 2/2018 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě stavební VŠB–TU Ostrava pro akademický rok 2018/2019 Proděkan pro studium FAST_SME_10_002 J 1.12.2016
Directive of the Dean of the Faculty of Civil Engineering of VŠB - TU of Ostrava No. 2/2018 Regulations for Admission to Bachelor’s Degree Study Programmes at the Faculty of Civil Engineering of VŠB - TU of Ostrava for the Academic Year 2018/2019  Vice-dean for Study FAST_SME_10_002_EN J 1.12.2016
Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2a/2015 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních
programech na Fakultě stavební VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2015/2016 – 2. kolo přijímacího řízení
Proděkan pro studium FAST_SME_10_003 F 15.3.2015
Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB–TU Ostrava č. 3/2018 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2018/2019 Proděkan pro studium FAST_SME_10_004 I 1.12.2016
Directive of the Dean of the Faculty of Civil Engineering of VŠB – Technical University of Ostrava No. 3/2018 Regulations for Admission to Master’s Degree Study Programmes at the Faculty of Civil Engineering of VŠB – Technical University of Ostrava for the Academic Year 2018/2019 Vice-dean for Study FAST_SME_10_004_EN I 1.12.2016
SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY STAVEBNÍ č. 4/2012 Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TUO platné od 1.1. 2016 Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 CH 11.12016
Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Proděkan pro vnější vztahy FAST_SME_10_014 B 6.5. 2011
Směrnice děkana FAST o činnosti redakční rady sborníku vědeckých prací FAST VŠB-TUO, řada stavební Děkan FAST_SME_11_001 C 1.10.2016
Dean’s directive on the activities and procedures of the editorial board of the transactions published by všb-technical university of ostrava, civil engineering series Dean FAST_SME_11_01_EN C 1.10.2016
Směrnice děkana FAST která upravuje používání motorových vozidel pro zabezpečení činnosti fakulty a povinnosti s tím související Děkan FAST_SME_11_002 D 10.10.2016

PKP - Pracovní a kontrolní postupy

Název dokumentu Garant dokumentu (útvar) Identifikační znak Verze Platnost od
Metrologický řád FAST Metrolog fakulty FAST_PKP_10_001 B 6.5. 2011
Postupy při správě telefonního seznamu FAST Děkan FAST_PKP_10_002 B 6.5. 2011

OST - Ostatní předpisy

Název dokumentu Garant dokumentu (útvar) Identifikační znak Verze Platnost od
         

© 2018 VŠB-TU Ostrava